English Thứ Tư, 21-08-2019, 16:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107361091
Đang online: 223
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Bộ Tài chính công bố 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Đăng ngày: 14/08/2019; 88 lần đọc

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1325/QĐ-BTC​ ngày 05/8/2019 công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan.

Quyết định này ban hành kèm theo 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính được quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC, gồm 08 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể gồm các thủ tục sau: Thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; Cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; Gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; Cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; Tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; Cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích