English Thứ Sáu, 13-12-2019, 23:16 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114300371
Đang online: 174
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Bộ Tài chính công bố 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Đăng ngày: 14/08/2019; 112 lần đọc

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1325/QĐ-BTC​ ngày 05/8/2019 công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan.

Quyết định này ban hành kèm theo 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính được quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC, gồm 08 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể gồm các thủ tục sau: Thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; Cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; Gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; Cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; Tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; Cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích