English Thứ Năm, 24-10-2019, 06:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 111121527
Đang online: 109
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Bổ sung trên 9,4 tỷ đồng cho huyện Sơn Hà thực hiện chính sách về giáo dục năm 2018

Đăng ngày: 11/01/2019; 2134 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định​ bổ sung trên 09 tỷ đồng cho UBND huyện Sơn Hà thực hiện các chính sách về giáo dục trong năm 2018.

Nguồn kinh phí bổ sung trên từ nguồn cải cách tiền lương của tỉnh trên 7,5 tỷ đồng; nguồn thực hiện các chính sách theo quyết định số 579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 gần 1,9 tỷ đồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Sơn Hà chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

 

                                                          V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, quán triệt nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn s​ố 4365/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/10/2019; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích