English Thứ Tư, 23-01-2019, 16:24 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85753088
Đang online: 214
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Bổ sung trên 9,4 tỷ đồng cho huyện Sơn Hà thực hiện chính sách về giáo dục năm 2018

Đăng ngày: 11/01/2019; 359 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định​ bổ sung trên 09 tỷ đồng cho UBND huyện Sơn Hà thực hiện các chính sách về giáo dục trong năm 2018.

Nguồn kinh phí bổ sung trên từ nguồn cải cách tiền lương của tỉnh trên 7,5 tỷ đồng; nguồn thực hiện các chính sách theo quyết định số 579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 gần 1,9 tỷ đồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Sơn Hà chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

 

                                                          V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích