English Thứ Năm, 24-10-2019, 06:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 111121171
Đang online: 122

Bổ sung ngành nghề hoạt động trong Cụm công nghiệp La Hà

Đăng ngày: 21/07/2019; 501 lần đọc
Công ty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa nằm trong CCN La Hà

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc bổ sung ngành nghề sản xuất dược liệu và sản xuất giống cây trồng vào danh mục các ngành nghề định hướng kêu gọi đầu tư tại Cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa.

Giao UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức triển khai thực hiện việc kêu gọi đầu tư và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về cụm công nghiệp theo qu​y định.

 

Cụm công nghiệp La Hà  được UBND tỉnh quyết định mở rộng với tổng diện tích khoảng 30 ha. ​Định hướng phát triển các ngành nghề như: Dệt may, chế biến nông lâm sản, thực phẩm, chế biến gỗ và hàng mộc, sản xuất hàng nhựa các loại, trạm chiết nạp và dịch vụ khí hóa lỏng, cơ khí và dịch vụ liên quan, sản phẩm vật liệu xây dựng, các phân ngành công nghiệp phụ trợ. 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, quán triệt nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn s​ố 4365/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/10/2019; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích