English Thứ Sáu, 19-07-2019, 08:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103089405
Đang online: 180
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Bổ sung hạng mục lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ

Đăng ngày: 11/09/2018; 205 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất bổ sung hạng mục Lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ vào dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập Đề cương, dự toán chi tiết hạng mục Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần ng​hề cá Sa Kỳ, gửi Sở Xây dựng thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

 

Trên cơ sở Dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ được duyệt, rà soát các hạng mục chưa thực hiện, thực hiện chưa hoàn thành, lập thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Hoàn thành các nội dung trên trước ngày 30/9/2019.

 

UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện hoàn thành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kết luận số 7966/KL-UBND ngày 26/12/2017.

 

                                                                       V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích