English Thứ Năm, 22-03-2018, 11:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69903743
Đang online: 186

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Bổ sung gần 70 ha đất để đăng ký xây dựng nhãn hiệu tập thể “Hành tím Bình Hải” và Nén Bình Phú”

Đăng ngày: 06/12/2017; 232 lần đọc
Các hộ dân thu hoạch Hành tím Bình Hải

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất Bản đồ Quy hoạch vùng sản xuất thâm canh cây hành tím để thực hiện xây dựng nhãn hiệu tập thể “Hành tím Bình Hải”, với tổng diện tích quy hoạch là 50 ha nằm trên địa bàn xã Bình Hải dùng bổ sung hồ sơ đăng ký xây dựng nhãn hiệu tập thể “Hành tím Bình Hải”.

Chủ tịch cũng thống nhất Bản đồ Quy hoạch vùng sản xuất thâm canh cây nén để thực hiện xây dựng nhãn hiệu tập thể “Nén Bình Phú”, với​ tổng diện tích quy hoạch là 19,69 ha nằm trên địa bàn xã Bình Phú dùng bổ sung hồ sơ đăng ký xây dựng nhãn hiệu tập thể “Nén Bình Phú”.

 

Giao UBND huyện Bình Sơn chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo để xây dựng các nhãn hiệu tập thể “Hành tím Bình Hải” và “Nén Bình Phú” cho sản phẩm địa phương.

 

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn UBND huyện Bình Sơn lập đầy đủ thủ tục để đăng ký các nhãn hiệu tập thể nêu trên.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành đơn vị liên quan t​ổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư dự án khu Resort, khách sạn và thương mại tại Âu tàu phía Tây đảo Lý Sơn do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đề xuất; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và hiệp hội có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh