English Thứ Sáu, 24-01-2020, 21:44 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117201935
Đang online: 238
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Bổ sung 30 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 15/08/2019; 417 lần đọc

UBND tỉnh vừa có quyết định​ phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã bổ sung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Căn cứ cơ cấu vốn đầu tư trong tổng mức đầu tư của mỗi dự án, UBND các huyện, thành phố và các xã chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng của địa phương trong năm 2019 và 2020 để thi công và thanh toán hoàn thành dự án, không gây nợ đọng vốn đầu tư trong xây dựng nông thôn mới.

 

Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, toàn tỉnh đã có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến cuối tháng 7/2019, có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí (Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn), 4 xã đạt 17 tiêu chí (Bình Phước, Bình Khương, Tịnh Hà, Phổ Ninh), 5 xã đạt 16 tiêu chí, 7 xã đạt 15 tiêu chí, 6 xã đạt 14 tiêu chí và 2 xã đạt 13 tiêu chí.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích