English Thứ Hai, 16-09-2019, 23:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108992064
Đang online: 180
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Bổ sung 30 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 15/08/2019; 377 lần đọc

UBND tỉnh vừa có quyết định​ phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã bổ sung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Căn cứ cơ cấu vốn đầu tư trong tổng mức đầu tư của mỗi dự án, UBND các huyện, thành phố và các xã chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng của địa phương trong năm 2019 và 2020 để thi công và thanh toán hoàn thành dự án, không gây nợ đọng vốn đầu tư trong xây dựng nông thôn mới.

 

Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, toàn tỉnh đã có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến cuối tháng 7/2019, có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí (Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn), 4 xã đạt 17 tiêu chí (Bình Phước, Bình Khương, Tịnh Hà, Phổ Ninh), 5 xã đạt 16 tiêu chí, 7 xã đạt 15 tiêu chí, 6 xã đạt 14 tiêu chí và 2 xã đạt 13 tiêu chí.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích