English Thứ Hai, 16-09-2019, 21:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108986765
Đang online: 241
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Bổ sung 158 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Đăng ngày: 10/09/2019; 89 lần đọc

UBND tỉnh vừa có quyết định​ phê duyệt bổ sung danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 và Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 về việc  điều chỉnh danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

 

Theo đó, bổ sung 158 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc các huyện: Ba Tơ (29 dự án); Bình Sơn (24); Mộ Đức (20); Nghĩa Hành (14); Tư Nghĩa (12); Trà Bồng (11); Sơn Tây (10); Sơn Hà (6); Sơn Tịnh,  Đức Phổ, Minh Long, Tây Trà mỗi huyện 7 dự án và thành phố Quảng Ngãi 04 dự án.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích