English Chủ Nhật, 17-12-2017, 05:50 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66809127
Đang online: 80

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Bí Thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: Ngành Tài nguyên và Môi trường phải cải thiện rõ rệt về chỉ số tiếp cận đất đai

Đăng ngày: 19/05/2017; 1701 lần đọc
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Sáng 19-5, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí Thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đánh giá cao những chuyển biển tích cực trong thời gian gần đây của ngành Tài nguyên và Môi trường; tập thể lãnh đạo Sở đã có sự đổi mới, linh hoạt, ​quyết liệt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến Ngành.

Trong điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, biên chế còn nhiều khó khăn cả về số lượng, chất lượng nhưng Ngành đã chủ động, năng nổ trong việc tổ chức thực hiện, cụ thể hóa 4 Kết luận và 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, gồm: Kết luận số 17-KL/TU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh; Kết luận số 18-KL/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp; Kết luận số 30-KL/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Kết luận số 31-KL/TU; Nghị quyết số 01-NQ/TU về phát triển kinh tế biển, đảo; Nghị quyết số 02-NQ/TU về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị; Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững; Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển dịch vụ, du lịch; Nghị quyết số 05-NQ/TU về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

 

Bên cạnh những kết quả tích cực, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại mà Ngành cần có giải pháp thực hiện cụ thể trong thời gian đến như công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế; việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng và định giá đất còn nhiều bất cập, nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản còn lỏng lẽo; chưa có giải pháp xử lý kịp thời, căn cơ các vấn đề liên quan đến môi trường,...

 bt2-19052017.jpg
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian đến.​

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, đối với Kết luận số 17-KL/TU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất công tác rà soát, sắp xếp, thay đổi vị trí công tác, vị trí việc làm đúng Kết luận của Tỉnh ủy theo tinh thần “Kiên quyết thay thế, xử lý cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho tổ chức, công dân”; tổ chức thực hiện thực chất, cụ thể hơn đối với Đề án vị trí việc làm, “cán bộ, công chức nào không đạt chuẩn, yếu kém về năng lực, phẩm chất thì mạnh dạn thay thế hoặc đưa ra khỏi bộ máy”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

 bt3-19052017.jpg
Quang cảnh buổi làm việc​

Đối với Kết luận số 18-KL/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, khảo sát các tỉnh, thành trong việc tạo quỹ đất sạch cho phát triển công nghiệp; tham mưu sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh) để tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; đề xuất cơ chế, giải pháp để cụ thể hóa việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá về tác động môi trường đối với các dự án đầu tư; đẩy mạnh việc xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực môi trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường,...

 ​

Đối với Kết luận số 30-KL/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; chính sách ưu đãi trong việc giao đất, cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

 

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Sở sớm tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành và đổi mới toàn diện quy trình, thủ tục liên đến đất đai, với mục tiêu cải thiện rõ rệt chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh để góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (đây là chỉ số mà liên tiếp trong những năm gần đây Quảng Ngãi luôn đạt thấp); bên cạnh đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc quản lý, số hóa dữ liệu đất đai, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

 

Bí thư Tỉnh ủy cũng có những chỉ đạo cụ thể đối với việc triển khai thực hiện Kết luận số 31-KL/TU về đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững ở 6 huyện miền núi của tỉnh và các Nghị quyết chuyền đề của Tỉnh ủy.

 

Đối với các kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cả về cơ sở vật chất kỹ thuật lẫn công tác cán bộ để ngành Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

                                                                                            P.V​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng n​hôm trên địa bàn tỉnh. Trường hợp, nếu phát hiện có mặt hàng nhôm giả sử dụng thương hiệu Xingfa Quảng Đông trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương thẩm định, kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng  dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình 152/TTr-UBND ngày 30/11/2017  của UBND huyện Đức Phổ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh tăng cường chức năng giám sát, kiểm soát tình hình mua, bán và chi trả bảo hi​ểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh việc bồi thường bảo hiểm đối với tàu cá mang số hiệu QNg 90289 TS của ông Bùi Ngọc Lành trước ngày 20/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉ​nh giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Châu Ổ nghiên cứu các nội dung đề nghị trong đơn của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Châu Ổ về việc mức thu tiền sử dụng lô sạp, kiốt tại chợ Châu Ổ quá cao so với chợ Quảng Ngãi và tham chiếu các quy định của pháp luật liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện việc xét tuyển hoặc xét tuyển đặc cách viên chức đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên cho Trường THPT chuyên Lê Khiết theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; trên cơ sở đó, lập thủ tục trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, trực tiếp báo cáo các n​ội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Công văn số 59/BCĐLNKT-VP ngày 27/11/2017 về việc báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6505/BTNMT-TCMT ngày 01/12/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ năm 2017, báo cáo Bộ và UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tổng kết công tác t​hông tin đối ngoại năm 2017 theo đúng yêu cầu và thời gian quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4360/BTTTT-TTĐN ngày 01/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Sở Tài chính để thống nhất việc cấp phát và thanh toán vốn cho các dự án thuộc danh mục điều chỉnh tăng từ nguồn vốn xổ sổ kiến thiết tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định; bảo đảm kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Công văn số ​4987/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 5006/BVHTTDL-VHCS củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh