English Chủ Nhật, 25-03-2018, 04:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 70000527
Đang online: 88

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Bí Thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: Ngành Tài nguyên và Môi trường phải cải thiện rõ rệt về chỉ số tiếp cận đất đai

Đăng ngày: 19/05/2017; 1781 lần đọc
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Sáng 19-5, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí Thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đánh giá cao những chuyển biển tích cực trong thời gian gần đây của ngành Tài nguyên và Môi trường; tập thể lãnh đạo Sở đã có sự đổi mới, linh hoạt, ​quyết liệt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến Ngành.

Trong điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, biên chế còn nhiều khó khăn cả về số lượng, chất lượng nhưng Ngành đã chủ động, năng nổ trong việc tổ chức thực hiện, cụ thể hóa 4 Kết luận và 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, gồm: Kết luận số 17-KL/TU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh; Kết luận số 18-KL/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp; Kết luận số 30-KL/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Kết luận số 31-KL/TU; Nghị quyết số 01-NQ/TU về phát triển kinh tế biển, đảo; Nghị quyết số 02-NQ/TU về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị; Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững; Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển dịch vụ, du lịch; Nghị quyết số 05-NQ/TU về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

 

Bên cạnh những kết quả tích cực, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại mà Ngành cần có giải pháp thực hiện cụ thể trong thời gian đến như công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế; việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng và định giá đất còn nhiều bất cập, nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản còn lỏng lẽo; chưa có giải pháp xử lý kịp thời, căn cơ các vấn đề liên quan đến môi trường,...

 bt2-19052017.jpg
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian đến.​

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, đối với Kết luận số 17-KL/TU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất công tác rà soát, sắp xếp, thay đổi vị trí công tác, vị trí việc làm đúng Kết luận của Tỉnh ủy theo tinh thần “Kiên quyết thay thế, xử lý cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho tổ chức, công dân”; tổ chức thực hiện thực chất, cụ thể hơn đối với Đề án vị trí việc làm, “cán bộ, công chức nào không đạt chuẩn, yếu kém về năng lực, phẩm chất thì mạnh dạn thay thế hoặc đưa ra khỏi bộ máy”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

 bt3-19052017.jpg
Quang cảnh buổi làm việc​

Đối với Kết luận số 18-KL/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, khảo sát các tỉnh, thành trong việc tạo quỹ đất sạch cho phát triển công nghiệp; tham mưu sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh) để tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; đề xuất cơ chế, giải pháp để cụ thể hóa việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá về tác động môi trường đối với các dự án đầu tư; đẩy mạnh việc xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực môi trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường,...

 ​

Đối với Kết luận số 30-KL/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; chính sách ưu đãi trong việc giao đất, cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

 

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Sở sớm tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành và đổi mới toàn diện quy trình, thủ tục liên đến đất đai, với mục tiêu cải thiện rõ rệt chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh để góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (đây là chỉ số mà liên tiếp trong những năm gần đây Quảng Ngãi luôn đạt thấp); bên cạnh đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc quản lý, số hóa dữ liệu đất đai, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

 

Bí thư Tỉnh ủy cũng có những chỉ đạo cụ thể đối với việc triển khai thực hiện Kết luận số 31-KL/TU về đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững ở 6 huyện miền núi của tỉnh và các Nghị quyết chuyền đề của Tỉnh ủy.

 

Đối với các kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cả về cơ sở vật chất kỹ thuật lẫn công tác cán bộ để ngành Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

                                                                                            P.V​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Tổ tư vấn của UBND tỉnh để xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất Rạp Chiếu bóng 1/5 (cũ) tại Đường Nguyễn Nghiêm, tành phố Quảng Ngãi do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Tổ trưởng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm Trưởng ban.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớ​i các đơn vị, địa phương liên quan, khai triển khai thực hiện Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với khuyết tật.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh