English Thứ Ba, 27-06-2017, 06:00 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 60392858
Đang online: 57

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Bí Thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: Ngành Tài nguyên và Môi trường phải cải thiện rõ rệt về chỉ số tiếp cận đất đai

Đăng ngày: 19/05/2017; 1486 lần đọc
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Sáng 19-5, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí Thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đánh giá cao những chuyển biển tích cực trong thời gian gần đây của ngành Tài nguyên và Môi trường; tập thể lãnh đạo Sở đã có sự đổi mới, linh hoạt, ​quyết liệt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến Ngành.

Trong điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, biên chế còn nhiều khó khăn cả về số lượng, chất lượng nhưng Ngành đã chủ động, năng nổ trong việc tổ chức thực hiện, cụ thể hóa 4 Kết luận và 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, gồm: Kết luận số 17-KL/TU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh; Kết luận số 18-KL/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp; Kết luận số 30-KL/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Kết luận số 31-KL/TU; Nghị quyết số 01-NQ/TU về phát triển kinh tế biển, đảo; Nghị quyết số 02-NQ/TU về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị; Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững; Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển dịch vụ, du lịch; Nghị quyết số 05-NQ/TU về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

 

Bên cạnh những kết quả tích cực, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại mà Ngành cần có giải pháp thực hiện cụ thể trong thời gian đến như công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế; việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng và định giá đất còn nhiều bất cập, nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản còn lỏng lẽo; chưa có giải pháp xử lý kịp thời, căn cơ các vấn đề liên quan đến môi trường,...

 bt2-19052017.jpg
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian đến.​

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, đối với Kết luận số 17-KL/TU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất công tác rà soát, sắp xếp, thay đổi vị trí công tác, vị trí việc làm đúng Kết luận của Tỉnh ủy theo tinh thần “Kiên quyết thay thế, xử lý cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho tổ chức, công dân”; tổ chức thực hiện thực chất, cụ thể hơn đối với Đề án vị trí việc làm, “cán bộ, công chức nào không đạt chuẩn, yếu kém về năng lực, phẩm chất thì mạnh dạn thay thế hoặc đưa ra khỏi bộ máy”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

 bt3-19052017.jpg
Quang cảnh buổi làm việc​

Đối với Kết luận số 18-KL/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, khảo sát các tỉnh, thành trong việc tạo quỹ đất sạch cho phát triển công nghiệp; tham mưu sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh) để tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; đề xuất cơ chế, giải pháp để cụ thể hóa việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá về tác động môi trường đối với các dự án đầu tư; đẩy mạnh việc xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực môi trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường,...

 ​

Đối với Kết luận số 30-KL/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; chính sách ưu đãi trong việc giao đất, cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

 

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Sở sớm tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành và đổi mới toàn diện quy trình, thủ tục liên đến đất đai, với mục tiêu cải thiện rõ rệt chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh để góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (đây là chỉ số mà liên tiếp trong những năm gần đây Quảng Ngãi luôn đạt thấp); bên cạnh đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc quản lý, số hóa dữ liệu đất đai, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

 

Bí thư Tỉnh ủy cũng có những chỉ đạo cụ thể đối với việc triển khai thực hiện Kết luận số 31-KL/TU về đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững ở 6 huyện miền núi của tỉnh và các Nghị quyết chuyền đề của Tỉnh ủy.

 

Đối với các kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cả về cơ sở vật chất kỹ thuật lẫn công tác cán bộ để ngành Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

                                                                                            P.V​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện Lý Sơn thực hiện xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hành tỏi Lý Sơn. UBND huyện Lý Sơn có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng có liên quan để triển khai thực hiện theo quy định.

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành 100% khối lượng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2) đã được phê duyệt tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh đến ngày 31/8/2017.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi rà soát, báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài 6 tháng đầu năm và ước cả năm 2017 của tỉnh, nội dung báo cáo và biểu mẫu chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4957/BKHĐT-ĐTNN ngày 19/6/2017. Hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 28/6/2017.

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện theo nội dung Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh xem xét hướng giải quyết dứt điểm khoản nợ vay đối với 84 hộ dân thuộc diện di dời của dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất về khu tái định cư tại thôn Đông Thuận, xã Tịnh Hòa theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 30/6/2017.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty cổ phần Thủy điện Thiên Tân tại Công văn số 82/CV-PTDA ngày 05/6/2017 về việc xin chủ trương thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 3,7 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đường dây 110kV từ trạm 220kV Đức Lân đi Ba Vì và có ý kiến tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. Hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tại Công văn số 177/BQL ngày 08/6/2017 về việc xin chủ trương tổ chức thực hiện Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn. Tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/6/2017.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh