English Thứ Năm, 20-09-2018, 07:24 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 78982438
Đang online: 170

Bí thư Huyện ủy Sơn Tây đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Sơn Liên

Đăng ngày: 12/04/2018; 522 lần đọc

Sáng 12-4, đồng chí Đinh Kà Để - Bí thư Huyện ủy Sơn Tây đã có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Sơn Liên, Sơn Tây.

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại, Nhân dân xã Sơn Liên phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung, tập trung vào các vấn đề như:  đầu tư, hỗ trợ mở đường dân sinh; xây dựng cá​c công trình nước sinh hoạt; hỗ trợ ống dẫn nước về các cánh đồng không đảm bảo nước tưới hoặc bị hư hỏng do mưa lũ gây ra; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn xã, nhất là công trình tuyến đường xã Sơn Liên đi cầu Tà Meo; cấp giống cây cau cho bà con; rà soát và giải quyết chế độ chính sách cho người có công cách mạng nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách…

 

Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Bí thư Huyện ủy Sơn Tây đã tiếp thu, ghi nhận toàn bộ ý kiến kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, đồng thời trả lời, làm rõ một số nội dung. Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các ngành liên quan trả lời, phúc đáp và sớm giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm.

 

                           Thanh Khánh 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê nhà nước thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh; định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Tổng cục Thống kê) và UBND tỉnh về kết quả thực hiện.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện miền núi và các đơn vị liên quan lập báo cáo tình hình công tác giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, đặc biệt với nhóm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người 2010-2018 trên địa bàn tỉnh theo mẫu biểu Đề cương báo cáo kèm theo Công văn số 446/HĐDT14 ngày 29/12/2017 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 22/9/2018 để báo cáo cho Hội đồng Dân tộc Quốc hội theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế theo nội dung yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 5311/BYT- BH ngày 11/9/2018 và gửi báo cáo cho Bộ Y tế đúng thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích