English Thứ Năm, 24-01-2019, 13:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85795901
Đang online: 195

Bí thư Huyện ủy Mộ Đức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân

Đăng ngày: 15/05/2018; 192 lần đọc

Sáng 15-5, đồng chí Nguyễn Màu- Bí thư Huyện ủy Mộ Đức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trong thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh.

Tại buổi tiếp xúc, người dân đã trình bày nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đất đai, thủ tục giải quyết đất đai. Cụ thể như việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm, chưa thực hiện tốt trách nhiệm trong giải quyết tranh chấp đất đai, để kéo dài, gây ​bức xúc cho người dân.

 

Người dân cũng kiến nghị việc một số doanh nghiệp được cấp đất đầu tư trên địa bàn xã trước đây sử dụng không hiệu quả, bỏ hoang đề nghị nhà nước thu hồi lại đất, cấp lại cho người dân sản xuất; Việc quản lý quỹ đất chưa chặt chẽ để cho một số cá nhân chiếm dụng đất.

 

Đặc biệt, tại buổi đối thoại, đã có rất nhiều ý kiến của người dân xung quanh việc thu hồi đất cấp cho Dự án Trang trại tổng hợp Lê Thái,..

 

Trên tinh thần cởi mở, tôn trọng, dân chủ và trách nhiệm, Bí thư Huyện ủy Mộ Đức đã tiếp thu, ghi nhận toàn bộ ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh. Với trách nhiệm và thẩm quyền của mình, Bí thư Huyện ủy đã trả lời làm rõ các nhóm vấn đề mà người dân kiến nghị đề xuất. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện và Chủ tịch UBND xã Đức Minh trả lời những ý kiến của người dân có liên quan. 

 

Thông qua buổi đối thoại đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của người dân trong lĩnh vực đất đai. Qua đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân.

 

                                                                        Thu Sương

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích