English Thứ Bảy, 20-04-2019, 07:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92320799
Đang online: 121
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Bế mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII

Đăng ngày: 10/04/2019; 946 lần đọc
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp

Sáng 10-4, với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 

Kỳ họp đã tiến hành xem xét, cho ý kiến và thông qua 06 Nghị quyết về các vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các nghị quyết về công tác cán bộ.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cảm ơn và biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao trong việc chủ động thẩm tra của các Ban, sự chuẩn bị của Văn phòng HĐND tỉnh và vai trò của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân  tỉnh đã góp phần thành công cho Kỳ họp.

 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục theo luật định về công tác nhân sự; theo đó, đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với đồng chí Võ Thái Nguyên do chuyển công tác ra ngoài địa phương. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với đồng chí Võ Phiên để nhận công tác khác. Miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND tỉnh; bầu bổ sung đồng chí Võ Phiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND trân trọng ghi nhận và cám ơn những đóng góp tích cực của các đồng chí. Đồng thời, chúc mừng các đồng chí đã trúng cử vào chức danh ủy viên UBND Tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, chúc mừng đồng chí Võ Phiên đã được bầu vào chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Mong rằng, các đồng chí sẽ sớm tiếp cận công việc mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri tỉnh nhà.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp là quan trọng. Tuy nhiên, việc sớm triển khai để đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Đây là những nhiệm vụ nhằm giải quyết những vấn đề cần thiết đang đặt ra hiện nay, cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian đến, do vậy, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai ngay kế hoạch tổ chức thực hiện; các cấp, các ngành  tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, để các dự án, công trình sớm được triển khai xây dựng đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

nb119-10042019.jpg
Quang cảnh kỳ họp​
 

Triển khai kịp thời việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã; giảm số người làm việc, giảm chi phí hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đây cũng chính là một nhiệm vụ quan trọng của Kế hoạch 125 ngày 5/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại được nêu ra trong các báo cáo hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian đến. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp tập trung nỗ lực triển khai thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp để bảo đảm nghị quyết HĐND đi vào cuộc sống. Đề nghị các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu tập trung giám sát để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp giữa năm và cuối năm 2019 đạt chất lượng cao.

 

Lam Uyên- PV

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích