English Chủ Nhật, 24-02-2019, 02:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87571277
Đang online: 152
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII

Đăng ngày: 10/10/2018; 885 lần đọc
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã nghe các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận với nhiều ý kiến cụ thể, sâu sắc và biểu quyết thông qua 10Nghị quyết, làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, thời gian còn lại từ nay đến cuối năm không nhiều, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh trên cơ sở các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, khẩn trương hoàn thiện, ban hành và chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; các ngành chức năng của tỉnh làm tốt công tác hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế, chính sách bảo đảm đúng, đủ, kịp thời nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế- xã hội.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường công tác giám sát và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh. Các huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tạo điều kiện thuận lợi để các chủ trương, cơ chế, chính sách, thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, hiện nay, đại biểu HĐND các cấp đang tiến hành hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2018, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp này cho cử tri biết.

 

Tại kỳ họp thứ 9, kỳ họp giữa năm 2018, UBMTTQVN tỉnh đã có báo cáo tổng hợp 140 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. UBND tỉnh đã có báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu HĐND tỉnh để thông báo đến cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri lần này. HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố nghiên cứu, đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh để tiếp tục theo dõi, giám sát thực hiện.

nb5-06102018.jpg
Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII​
 

Đối với việc thực hiện Kết luận chất vấn của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành có liên quan giải quyết. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri và kết quả khảo sát của các Ban HĐND tỉnh thì một số nội dung chất vấn chậm triển khai thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018.

 

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, các đại biểu khách mời đã đến dự kỳ họp. Cảm ơn UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở ngành tỉnh, các Ban và văn phòng HĐND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị chu đáo các điều kiện góp phần thành công cho kỳ họp và cảm ơn các cơ quan báo chí đã thông tin tuyên truyền về diễn biến và kết quả kỳ họp.

 

                                                                                                Lam Uyên- PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích