English Thứ Năm, 18-10-2018, 17:13 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80806251
Đang online: 154
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII

Đăng ngày: 10/10/2018; 763 lần đọc
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã nghe các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận với nhiều ý kiến cụ thể, sâu sắc và biểu quyết thông qua 10Nghị quyết, làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, thời gian còn lại từ nay đến cuối năm không nhiều, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh trên cơ sở các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, khẩn trương hoàn thiện, ban hành và chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; các ngành chức năng của tỉnh làm tốt công tác hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế, chính sách bảo đảm đúng, đủ, kịp thời nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế- xã hội.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường công tác giám sát và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh. Các huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tạo điều kiện thuận lợi để các chủ trương, cơ chế, chính sách, thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, hiện nay, đại biểu HĐND các cấp đang tiến hành hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2018, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp này cho cử tri biết.

 

Tại kỳ họp thứ 9, kỳ họp giữa năm 2018, UBMTTQVN tỉnh đã có báo cáo tổng hợp 140 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. UBND tỉnh đã có báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu HĐND tỉnh để thông báo đến cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri lần này. HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố nghiên cứu, đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh để tiếp tục theo dõi, giám sát thực hiện.

nb5-06102018.jpg
Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII​
 

Đối với việc thực hiện Kết luận chất vấn của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành có liên quan giải quyết. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri và kết quả khảo sát của các Ban HĐND tỉnh thì một số nội dung chất vấn chậm triển khai thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018.

 

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, các đại biểu khách mời đã đến dự kỳ họp. Cảm ơn UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở ngành tỉnh, các Ban và văn phòng HĐND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị chu đáo các điều kiện góp phần thành công cho kỳ họp và cảm ơn các cơ quan báo chí đã thông tin tuyên truyền về diễn biến và kết quả kỳ họp.

 

                                                                                                Lam Uyên- PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các sở, ban ngành liên quan, trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7176/BKHĐT-ĐTNN và điều kiện thực tế của địa phương, khẩn trương xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh; tham mưu và trình UBND tỉnh trước ngày 26/10/2018 để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan phối hợp với Công ty Hành trình Kết nối yêu thương Việt Nam chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch để tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” số 11 tại tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích