English Thứ Ba, 18-06-2019, 21:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99198891
Đang online: 143
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII

Đăng ngày: 10/10/2018; 930 lần đọc
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã nghe các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận với nhiều ý kiến cụ thể, sâu sắc và biểu quyết thông qua 10Nghị quyết, làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, thời gian còn lại từ nay đến cuối năm không nhiều, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh trên cơ sở các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, khẩn trương hoàn thiện, ban hành và chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; các ngành chức năng của tỉnh làm tốt công tác hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế, chính sách bảo đảm đúng, đủ, kịp thời nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế- xã hội.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường công tác giám sát và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh. Các huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tạo điều kiện thuận lợi để các chủ trương, cơ chế, chính sách, thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, hiện nay, đại biểu HĐND các cấp đang tiến hành hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2018, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp này cho cử tri biết.

 

Tại kỳ họp thứ 9, kỳ họp giữa năm 2018, UBMTTQVN tỉnh đã có báo cáo tổng hợp 140 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. UBND tỉnh đã có báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu HĐND tỉnh để thông báo đến cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri lần này. HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố nghiên cứu, đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh để tiếp tục theo dõi, giám sát thực hiện.

nb5-06102018.jpg
Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII​
 

Đối với việc thực hiện Kết luận chất vấn của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành có liên quan giải quyết. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri và kết quả khảo sát của các Ban HĐND tỉnh thì một số nội dung chất vấn chậm triển khai thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018.

 

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, các đại biểu khách mời đã đến dự kỳ họp. Cảm ơn UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở ngành tỉnh, các Ban và văn phòng HĐND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị chu đáo các điều kiện góp phần thành công cho kỳ họp và cảm ơn các cơ quan báo chí đã thông tin tuyên truyền về diễn biến và kết quả kỳ họp.

 

                                                                                                Lam Uyên- PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích