English Thứ Tư, 13-11-2019, 09:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112315082
Đang online: 254

Bế mạc Hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”

Đăng ngày: 27/05/2017; 3238 lần đọc
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu bế mạc Hội thảo

Chiều 26-5, sau một ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả với 21 tham luận báo cáo, Hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay” đã chính thức bế mạc. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi xin giới thiệu đến độc giả nguyên văn phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Viết Chữ- Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

 


KẾT LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỚI CHỦ ĐỀ

“XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”

 

Đ/c Lê Viết Chữ

Ủy viên TW Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

 

Kính thưa: Các đồng chí Đại biểu, Quý vị khách quý

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

 

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, tôi xin phát biểu một số vấn đề có tính tổng hợp kết quả Hội thảo như sau:

 

1.Về công tác chỉ đạo chuẩn bị Hội thảo:

 

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thảo quốc gia với chủ đề “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; trực tiếp là Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chủ đề, tích cực làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các ban, bộ, ngành Trung ương để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho Hội thảo.

 

Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, được sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị; nhất là các nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu chuẩn bị nội dung, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 59 bài tham luận. Hầu hết các bài tham luận gửi đến Ban Tổ chức Hội thảo đều được đầu tư công phu, nghiêm túc, bám sát chủ đề; phát hiện nhiều vấn đề mới có chất lượng cao; có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

 

Tại hội thảo, do thời gian có hạn nên Ban Tổ chức thống nhất chọn 21  ý kiến phát biểu, bài tham luận tóm tắt trình bày tại Hội trường, các bài viết, ý kiến phát biểu được trình bày hoặc chưa trình bày tại Hội thảo đều rất tâm huyết, sâu sắc về lý luận và thực tiễn; là tài liệu quý cho mỗi chúng ta. BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ biên tập và in thành kỷ yếu để phục vụ việc nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng.

 

Cùng với việc chuẩn bị tốt nội dung, Ban Tổ chức Hội thảo tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thống nhất nhận thức và thực hành đạo đức trong Đảng và xã hội.

 

2.   Về đánh giá tổng hợp nội dung Hội thảo

 

Báo cáo đề dẫn do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng- Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày đã nêu đầy đủ mục đích, yêu cầu và những nội dung cần nghiên cứu, phân tích làm rõ tại Hội thảo. Nhìn tổng thể các tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội thảo tập trung làm rõ 2 nhóm vấn đề cụ thể:

 

  1 .Về lý luận, các tham luận, ý kiến phát biểu đều thống nhất cao về vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng về đạo đức và mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về đạo đức với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nội dung Hội thảo tập trung làm sáng tỏ các vấn đề:

 

- Xây dựng Đảng về đạo đức là một đòi hỏi tất yếu, khách quan, là nhiệm vụ thường xuyên vừa cấp bách, vừa lâu dài. Xây dựng Đảng về đạo đức phải gắn chặt với nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức nhằm giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

 

- Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề cập đến việc xây dựng Đảng về đạo đức thành một nội dung tương đối độc lập, nằm trong tổng thể mối quan hệ với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức là thể hiện nhận thức mới của Đảng một cách đầy đủ, toàn diện hơn về xây dựng Đảng, là một bước tiến của Đảng ta trong nhận thức về công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng về đạo đức có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chính trị có vững, lý tưởng có kiên định và tổ chức có tốt thì đạo đức cách mạng của người cộng sản mới phát huy. Ngược lại, đạo đức, văn hóa trong Đảng có tiến bộ, thì cán bộ, đảng viên sẽ vững về chính trị, tư tưởng; tổ chức Đảng mới thực sự trong sạch, vững mạnh.

 

- Xác định bước đầu nội hàm của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, bao gồm: Xây dựng Đảng về đạo đức là kiên trì đào tạo, rèn luyện cho mỗi đảng viên thấm nhuần lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhấn mạnh chuẩn mực trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Xây dựng Đảng về đạo đức chính là nhấn mạnh sự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của từng đảng viên và của toàn Đảng; chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm; các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng, xác lập, chuẩn hóa những hành vi đạo đức, các mối quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân,…

 

   2. Về thực tiễn, các tham luận, ý kiến phát biểu đều phân tích, đánh giá những kết quả, cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong công tác xây dựng Đảng; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong thời gian qua; khẳng định, trong hơn 87 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mặc dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ ác liệt, Đảng ta vẫn giữ vững bản chất của một Đảng cách mạng chân chính; phần lớn cán bộ, đảng viên vẫn giữ vững đạo đức, lý tưởng cách mạng, dẫn dắt nhân dân đi theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và được soi sáng bởi Chủ nghĩa Mác- Lênin.

 

Gần đây, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Phần lớn cán bộ, đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đại hội XII của Đảng nhận định: Đảng ta giữ vững được bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, Đảng ta xứng đáng là lực lượng cách mạng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

 

Tuy vậy, những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng vẫn là thách thức lớn. Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp; gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn; chủ nghĩa cá nhân với biểu hiện thực dụng, thiếu khát khao cống hiến cho nước, cho dân; mưu cầu lợi ích riêng, lãng phí của công, chạy chức, chạy quyền, kèn cựa, địa vị, sách nhiễu nhân dân, không sâu sát cơ sở, xa dân; thiếu gương mẫu, thiếu tinh thần trách nhiệm; không tích cực trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, dẫn đến vi phạm pháp luật, khi bị phát hiện, xử lý kỷ luật thì bảo thủ, không nhận sai lầm, khuyết điểm, thậm chí bất mãn, thay đổi quan điểm, lập trường.

 

Các tham luận làm sáng rõ nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức; trong đó, nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan là do chính bản thân cán bộ, đảng viên thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

 

Các tham luận bước đầu xác định nguyên tắc cơ bản đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức là: mỗi tổ chức Đảng thường xuyên giáo dục, động viên, nhắc nhở; mỗi cán bộ, đảng viên kiên trì, chủ động, tích cực tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống là điều kiện tiên quyết của công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

 

Về những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức, các tham luận tại Hội thảo đều thống nhất: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng; thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh có hiệu quả chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện suy thoái; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên, tự giác của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội, gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII.

 

Có cơ chế giám sát quyền lực, quy định cụ thể tiêu chuẩn từng loại cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ; bảo đảm trọng đức, dụng tài, minh bạch thông tin, kể cả thông tin về tài sản; lấy đánh giá, nhận xét cán bộ của cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu làm căn cứ quyết định; lấy đánh giá của các tổ chức chính trị- xã hội, của nhân dân làm cơ sở tham khảo quan trọng.

 

Mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng, tăng cường đối thoại, chất vấn trong Đảng; “lượng hóa” những chuẩn mực trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư làm thước đo về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử với nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò chủ động, tự giác rèn luyện, học tập, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định 55 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất lá cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện công khai, minh bạch thông tin và chế độ trách nhiệm trong Đảng, trong các cơ quan công quyền, trong các tổ chức đoàn thể để nhân dân giám sát, kiểm tra đối với tổ chức và cán bộ, đảng viên.

 

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

 

Đạo đức là một phạm trù lịch sử; mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc đều hình thành những quy tắc, những chuẩn mực thành văn hoặc không thành văn về hành vi ứng xử; những hạt nhân cơ bản nhất, đó chính là tình yêu thương con người, trọng danh dự, trọng nghĩa tình, yêu nước, dám hy sinh vì nghĩa lớn; đó là chủ nghĩa nhân văn, là sợi dây tinh thần kết nối từ đời này sang đời khác; là truyền thống, là bản sắc văn hóa Việt Nam. Nói một cách khái quát, đạo đức là làm tròn bổn phận của mình đối với chính mình và đối với xã hội. Chúng ta tự hào trong di sản tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Bác là bậc hiền triết phương Đông, là nhà thực hành đạo đức nổi tiếng nhất trong số những người nổi tiếng, Người nói “Người ta ai cũng có tính tốt và tính xấu”; “mỗi con người đều có thiện và ác trong lòng”. Tuy nhiên, “thiện và ác” không tự nhiên mà có, mà “phần nhiều do giáo dục mà nên” và vì vậy nên “phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi”; “nếu mỗi người đều tốt thì thành làng tốt, nước mạnh”. Bác khẳng định, “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”; Bác yêu cầu nêu cao đạo đức cách mạng phải gắn liền với chống chủ nghĩa cá nhân; Bác đề cao biện pháp tu thân, tự tu dưỡng rèn luyện. Bác hết sức coi trọng việc giáo dục nêu gương; một phương pháp giáo dục thâm thúy mà cụ thể, thanh khiết mà gần gũi, sâu sắc và hiệu quả.

 

Cho dù xã hội có phát triển đến đâu, pháp luật cũng không thể điều chỉnh mọi hành vi và các mối quan hệ của con người. Có những hành vi xét về pháp luật thì không vi phạm nhưng về đạo đức thì rất cần phê phán, lên án. Đó là thói vô cảm, thấy bất công không dám lên tiếng, thấy bất hạnh không muốn sẻ chia; thấy oan ức không dám bảo vệ; việc gì đụng đến quyền lợi mình thì la lối; việc của người khác thì lạnh lùng quay mặt. Đó là lối sống thu mình lại, “sống chết mặc bay”, chỉ chăm lo cho chính bản thân, gia đình mình.  Như vậy, đạo đức hay nói rộng hơn văn hóa là một sức mạnh mềm, là đức trị bổ sung cho pháp trị.

 

Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay” có nhiều nội dung mới, sâu sắc và toàn diện, thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, cán bộ, đảng viên, nhân dân. Hội thảo này chỉ là bước khởi đầu, là những ý kiến quý báu của tập thể, cá nhân tâm huyết với công tác xây dựng Đảng, để Đảng ta tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiệt cả về mặt lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

 

Quảng Ngãi vinh dự là địa phương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã làm hết sức mình để Hội thảo thành công. Tuy vậy, quá trình tổ chức Hội thảo chắc chắn sẽ không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót; kính mong Quý vị đại biểu thông cảm, chia sẻ; điều quan trọng là chúng ta đã làm hết sức mình để góp phần vào việc làm cho Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”.

 

Một lần nữa, Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và tất cả Quý vị đại biểu đã dành nhiều trí tuệ, tâm huyết chuẩn bị nội dung và dành trọn cả ngày để bàn thảo về việc “xây dựng Đảng về đạo đức”; hiếm có hội nghị, hội thảo nào mà hầu như tất cả các đại biểu đến tham dự nghiêm túc từ lúc khai mạc đến khi bế mạc như hội thảo lần này.

 

Kính chúc Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Lam Uyên- Thúy Diễm (ghi)


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình; trực tiếp báo cáo Bộ theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Nhà đầu tư tại Văn bản số 06/2019/CV-KB ngày 04/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc Tế King Bay về báo cáo vướng mắc khi triển khai Dự án và kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đối với nội dung lập thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan; đồng thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích