English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87072215
Đang online: 128
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, khóa XIX

Đăng ngày: 14/09/2018; 624 lần đọc

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ xác định trong các báo cáo, đồng thời chỉ đạo một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

 

Theo đó, về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từ nay đến cuối nhiệm kỳ cần huy động mọi nguồn lực, kết hợp với nguồn vốn ngân sách tập trung đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình lớn, trọng điểm của tỉnh; rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020; ưu tiên ngân sách nhà nước tập trung đầu tư dứt điểm, đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm, có tính lan tỏa; kiên quyết thực hiện chủ trương ngân sách nhà nước không đầu tư vào những công trình mà các thành phần kinh tế khác đầu tư.

 

Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, có tính chất lan tỏa; các dự án đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Huy động nguồn lực và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng giáo dục, y tế; ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư kiên cố hóa trường lớp học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy; đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt tiêu chuẩn hạng 1; hệ thống xử lý chất thải y tế tập trung... Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; loại bỏ và kiến nghị cấp trên loại bỏ những thủ tục rườm rà, gây cản trở cho công dân, tổ chức.

 

Về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, từ nay đến cuối nhiệm kỳ cần ưu tiên phân bổ nguồn vốn ngân sách, khuyến khích, huy động các nguồn lực khác để đầu tư hoàn thành các công trình hạ tầng quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế, biển đảo như giao thông, cảng biển, dịch vụ biển.

 

Thực hiện tốt các chính sách phát triển thủy sản, tăng cường năng lực và hiện đại hóa đội tàu cá; kêu gọi, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp chế biến thủy sản, nông lâm sản; kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị giá tăng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch; kiến quyết thu hồi các dự án không thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ kéo dài. Phòng ngừa, hạn chế, ngăn chặn ô nhiễm và suy thoái môi trường biển; khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác thải, nước thải ở các huyện ven biển. Đồng thời, nâng cao năng lực quốc phòng vùng biển, đảo; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm nhằm đấu tranh có hiệu quả, giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới biển, đảo.

 

Về phát triển dịch vụ, du lịch, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế về phát triển các ngành dịch vụ như cảng biển nước sâu Dung Quất gắn với phát triển ngành dịch vụ Logistic; phát triển các dịch vụ vận tải, dịch vụ thương mại, dịch vụ kinh doanh bất động sản, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, tài chính... Hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; triển khai thực hiện Dự án Bảo tồn khẩn cấp đảo Bé. Hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn, Bình Châu và vùng phụ cận. Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, đưa vào sử dụng Khu Bảo tồn Văn hoá Sa Huỳnh. Huy động mọi nguồn lực, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch theo quy hoạch được duyệt, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm hội nghị, sân golf, các cơ sở dịch vụ thông tin, tư vấn du lịch, cơ sở dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng,...

 

Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đây là công việc thường xuyên, liên tục, lâu dài nhưng trước hết cần rà soát, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi; sử dụng nguồn vốn ngân sách kết hợp huy động nguồn lực xã hội xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa vật thể, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

 

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; các hoạt động văn học, nghệ thuật không đúng tôn chỉ, mục đích, trái với thuần phong, mỹ tục. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư về văn hóa, nghệ thuật; tích cực giao lưu, hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch với các tỉnh, thành trong cả nước, các nước trong khu vực và thế giới.

 

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, mỗi đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp; trên từng cương vị công tác hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các Kế hoạch, Kết luận của Tỉnh ủy lần này, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

 

                                                                                                            Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích