English Thứ Hai, 19-11-2018, 20:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82558007
Đang online: 120
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đăng ngày: 11/07/2018; 367 lần đọc
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm”, chiều 10-7, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng theo quy chế bầu cử, sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa XIII gồm 37 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, liên tục giữa các thế hệ, đủ sức gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã bầu ông Trần Quang Tòa- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XII giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIII và bầu Đoàn đại biểu của LĐLĐ tỉnh dự Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam gồm 8 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh.

 

Với tỷ lệ 100%, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết gồm các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp, xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đẩy mạnh nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động; Phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn.

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa kêu gọi toàn thể cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh hãy phát huy cao độ truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, tăng cường hơn nữa sức mạnh đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội, góp phần xây dựng tỉnh nhà sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

nb7-10072018.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 04 cờ thi đua và tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC – Lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018.

​N.Nhẫn 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích