English Thứ Bảy, 16-02-2019, 11:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87071007
Đang online: 120
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đăng ngày: 11/07/2018; 394 lần đọc
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm”, chiều 10-7, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng theo quy chế bầu cử, sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa XIII gồm 37 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, liên tục giữa các thế hệ, đủ sức gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã bầu ông Trần Quang Tòa- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XII giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIII và bầu Đoàn đại biểu của LĐLĐ tỉnh dự Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam gồm 8 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh.

 

Với tỷ lệ 100%, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết gồm các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp, xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đẩy mạnh nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động; Phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn.

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa kêu gọi toàn thể cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh hãy phát huy cao độ truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, tăng cường hơn nữa sức mạnh đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội, góp phần xây dựng tỉnh nhà sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

nb7-10072018.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 04 cờ thi đua và tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC – Lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018.

​N.Nhẫn 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích