English Chủ Nhật, 23-09-2018, 22:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79268162
Đang online: 132
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đăng ngày: 11/07/2018; 339 lần đọc
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm”, chiều 10-7, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng theo quy chế bầu cử, sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa XIII gồm 37 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, liên tục giữa các thế hệ, đủ sức gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã bầu ông Trần Quang Tòa- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XII giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIII và bầu Đoàn đại biểu của LĐLĐ tỉnh dự Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam gồm 8 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh.

 

Với tỷ lệ 100%, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết gồm các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp, xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đẩy mạnh nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động; Phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn.

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa kêu gọi toàn thể cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh hãy phát huy cao độ truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, tăng cường hơn nữa sức mạnh đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội, góp phần xây dựng tỉnh nhà sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

nb7-10072018.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 04 cờ thi đua và tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC – Lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018.

​N.Nhẫn 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích