English Chủ Nhật, 22-07-2018, 13:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75821068
Đang online: 98
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đăng ngày: 11/07/2018; 295 lần đọc
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm”, chiều 10-7, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng theo quy chế bầu cử, sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa XIII gồm 37 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, liên tục giữa các thế hệ, đủ sức gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã bầu ông Trần Quang Tòa- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XII giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIII và bầu Đoàn đại biểu của LĐLĐ tỉnh dự Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam gồm 8 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh.

 

Với tỷ lệ 100%, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết gồm các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp, xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đẩy mạnh nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động; Phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn.

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa kêu gọi toàn thể cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh hãy phát huy cao độ truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, tăng cường hơn nữa sức mạnh đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội, góp phần xây dựng tỉnh nhà sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

nb7-10072018.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 04 cờ thi đua và tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC – Lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018.

​N.Nhẫn 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích