English Chủ Nhật, 19-08-2018, 02:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77190996
Đang online: 61
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đầu tư các danh mục của Bệnh viện hạng 1

Đăng ngày: 13/02/2018; 325 lần đọc
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong năm 2018, Bệnh viện này sẽ tiếp tục đầu tư thêm trang thiết vị và nhân lực, phấn đấu đưa thêm nhiều kỹ thuật phẫu thuật mới trong lĩnh vực ngoại khoa để hỗ trợ điều trị bệnh nhân. Mục tiêu chung của bệnh viện là sẽ thực hiện khoảng 20% các danh mục của Bệnh viện hạng 1 tuyến tỉnh và phấn đấu đến năm 2020 đưa Bệnh viện lên hạng 1.

Để thực hiện mục tiêu đạt trên 20% danh mục kỹ thuật của Bệnh viện hạng I tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm. Cụ thể, từ nguồn kinh phí 65 tỷ đồng do UBND tỉnh phân bổ để nâng cấp, sửa chữa lại cơ sở vật chất, Bệnh viện sẽ cải tạo lại phòng mổ, các phòng chuyên môn để đảm bảo về cơ sở vật chất. Tiếp theo, bệnh viện đã lên phương án trang bị các dụng cụ, máy móc hiện đại và kết nối với các Bệnh viện tuyến Trung ương hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện các kỹ thuật mới trong điều trị. Chủ yếu là lĩnh vực ngoại khoa và tim mạch. Được biết, sau khi chuyển hai khoa sản và nhi về Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi hiện có 20 khoa lâm sàng, 08 khoa cận lâm sàng và 8 phòng chức năng, với 156 bác sỹ. Trong đó, có 2 tiến sỹ, 14 bác sỹ chuyên khoa II , 48 bác sỹ chuyên khoa I. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận và điều trị trên 1.000 bệnh nhân trong toàn tỉnh.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) và một số dự án khác theo đúng ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 3 Thông báo số 232/TB-UBND ngày 07/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích