English Chủ Nhật, 18-08-2019, 21:48 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107066735
Đang online: 116

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 06/09/2018; 298 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát báo cáo các dự án đã được UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu qủa, không đúng mục đích và quy hoạch được duyệt theo nội dung Công văn số 846/STNMT-QLĐĐ ngày 01/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2018 để lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng quỹ đất nêu trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉ​nh phê bình các địa phương không thực hiện hoàn thành nhiệm vụ nêu trên.

 

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2018.

 

                                                                              V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và tổng hợp báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2018, 2019 theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Thông báo số 1673/TB-X05 ngày 31/7/2019 về công tác phòng cháy và chữa cháy.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7137/BGTVT-ATGT ngày 01/8/2019 về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử vận động viên Trương Thanh tham gia thi đấu Giải Vô địch thế giới Pencak Silat tại Thái Lan, từ ngày 29/9/2019 đến 05/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích