English Thứ Năm, 17-10-2019, 20:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110781555
Đang online: 220

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 06/09/2018; 314 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát báo cáo các dự án đã được UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu qủa, không đúng mục đích và quy hoạch được duyệt theo nội dung Công văn số 846/STNMT-QLĐĐ ngày 01/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2018 để lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng quỹ đất nêu trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉ​nh phê bình các địa phương không thực hiện hoàn thành nhiệm vụ nêu trên.

 

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2018.

 

                                                                              V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích