English Chủ Nhật, 16-06-2019, 12:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 98940534
Đang online: 185

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 06/09/2018; 278 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát báo cáo các dự án đã được UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu qủa, không đúng mục đích và quy hoạch được duyệt theo nội dung Công văn số 846/STNMT-QLĐĐ ngày 01/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2018 để lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng quỹ đất nêu trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉ​nh phê bình các địa phương không thực hiện hoàn thành nhiệm vụ nêu trên.

 

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2018.

 

                                                                              V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tổng hợp tình hình và tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình lưới điện cao áp và vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia đi qua địa bàn tỉnh; trình Trưởng Ban Chỉ đạo trước ngày 20/6/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu, rà soát và xây dựng dự thảo Quy định thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với UBND cấp xã thuộc các huyện đồng bằng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trong Quý III/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích