English Thứ Tư, 16-10-2019, 00:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110693491
Đang online: 180

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, đầu tư công năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ năm 2020

Đăng ngày: 07/10/2019; 242 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của ngành, lĩnh vực, địa phương trong năm 2019, đánh giá tồn tại, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đó; đồng thời xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020; trình UBND tỉnh trước ngày 15/10/2019.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm 2020; Báo cáo đánh giá​ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.

 

Đối với các cơ quan, đơn vị không nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo quy định.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, tham gia ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp kèm theo Công văn số 12025/BTC-CST ngày 09/10/2019 của Bộ Tài chính; trực tiếp báo cáo Bộ, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại; số 1320/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030; số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 8894/VPCP-KTTH ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc phát triển kinh tế ban đêm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, triển khai thực hiện đề nghị của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tại Công văn số 2422/XTTM-XTĐT ngày 19/9/2019 về việc phối hợp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích