English Thứ Năm, 23-01-2020, 22:29 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117117809
Đang online: 166

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, đầu tư công năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ năm 2020

Đăng ngày: 07/10/2019; 318 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của ngành, lĩnh vực, địa phương trong năm 2019, đánh giá tồn tại, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đó; đồng thời xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020; trình UBND tỉnh trước ngày 15/10/2019.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm 2020; Báo cáo đánh giá​ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.

 

Đối với các cơ quan, đơn vị không nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo quy định.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích