English Thứ Năm, 14-11-2019, 21:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112404311
Đang online: 181
Tin tức Báo cáo năm 2011 Xem chi tiết tin tức

Báo cáo tháng 4

Đăng ngày: 06/05/2011; 1569 lần đọc

Toàn văn báo cáo

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và

tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2011

 

 

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

1. Trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có các hoạt động chủ yếu sau:

- Tiếp và làm việc với: đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thăm và làm việc tại tỉnh; đồng chí Trương Hoà Bình, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án Toà án nhân dân; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng về kế hoạch lấp dòng cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Nước Trong;Đoàn Kiểm toán Nhà nước về công tác kiểm toán chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (ISP) tại tỉnh; Đoàn đại biểu Ban trị sự phật giáo; Đoàn nhà đầu tư Singapore nghiên cứu đầu tư trường học và một số lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh; Đoàn công tác của Hệ thống hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICS); Đoàn Đại sứ EU về nghiên cứu, Hội thảo di tích Trường Luỹ.

Giao ban trực tuyến với Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương về:  công tác xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010; triển khai công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng ở gia súc; vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và sơ kết 01 năm đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn.

- Họp: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; dự giao ban Thường trực Tỉnh uỷ; họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 3/2011 thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng quý 1/2011; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; giao ban UBND tỉnh hằng tuần; Hội nghị tổng kểt đánh giá đầu tư phát triển cụm công nghiệp và mô hình Ban Quản lý cụm công nghiệp ở huyện, thành phố giai đoạn 2006-2010;dự họp Uỷ ban Bầu cử tỉnh; thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 theo từng đơn vị bầu cử.

- Họp: Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 của tỉnh; Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh; Hội đồng tư vấn xử lý hành chính tỉnh để chỉ đạo, giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài; xử lý những tồn tại đối với các dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em vùng khó khăn; nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành các Khu công nghiệp tỉnh; nghe báo cáo dự thảo Đề án Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo; bàn kế hoạch tổ chức lễ tiếp nhận nhận, trồng cây và đặt đá chủ quyền Trường Sa.

- Làm việc với: các Bộ, ngành Trung ương tại thành phố Hà Nội; các Sở, ngành liên quan trong việc thực hiện các chương trình chính sách miền núi;  UBND thành phố Quảng Ngãi về giải quyết các kiến nghị của thành phố; Huyện uỷ và UBND huyện Mộ Đức về rà soát và bàn biện pháp giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2011 và giải quyết một số vướng mắc theo đề nghị của huyện; UBND huyện Sơn Tịnh và các đơn vị liên quan về việc các dự án đầu tư tại khu du lịch Mỹ Khê; UBND huyện Minh Long về việc thực hiện các chương trình chính sách miền núi trong quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2011; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất về triển khai nhiệm vụ năm 2011; Sở Công Thương để rà soát một số điểm xăng dầu cần xem xét, điều chỉnh bổ sung trên địa bàn các huyện: Đức Phổ, Tư Nghiã, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Ba Tơ.

- Kiểm tra: công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; thực tế các dự án về du lịch trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện kết luận của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại văn bản số 361/KL-BCS ngày 08/3/2011.

- Dự: Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND và UBND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2004-2011; Hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Hội thảo về Di tích Trường LũyHội thảo chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng; lễ công bố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030; lễ phát động tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011; lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên và lễ kỷ niệm năm Du lịch quốc gia vùng duyên hải Nam Trung bộ năm 2011 tại Phú Yên; Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV.

- Tiếp công dân theo định kỳ tháng 04/2011.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành:

- Ban hành các Chỉ thị: khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hoá và giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư; triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tổ chức thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011.

- Ban hành các Quyết định:

Chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi khoá I, nhiệm kỳ 2011-2016; Công bố hết dịch lở mồm long móng ở gia súc tại 02 huyện: Mộ Đức và Đức Phổ.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011; phân khai kế hoạch vốn Hỗ trợ huyện nghèo năm 2011 theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; phân khai kế hoạch vốn Chương trình Hỗ trợ thực hiện Chương trình 135 – II tỉnh Quảng Ngãi (Chương trình ISP) năm 2011 - Đợt 2; phân khai bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2011; Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030.

Thành lập: Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại 19 Đơn vị bầu cử ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Hội đồng thẩm định Dự án “Quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”.

Khen thưởng: cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2005-2010 và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010); cho các tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Tư Nghĩa, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, Ban Quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2010.

Phê duyệt: Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; kế hoạch  triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến 2020 của tỉnh; kế hoạch hoạt động công tác năm thứ 2 (2011) của dự án VPEG trên địa bàn tỉnh; kế họach họat động năm 2011 của Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ tỉnh Quảng Ngãi, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); Đề án chuyển đổi các trường Trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sang loại hình trường công lập.

- Ban hành các Báo cáo kết quả: thực hiện Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 1999-2010, định hướng giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch 5 năm 2011-2015; thực hiện Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn ở Quảng Ngãi năm 2010 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2004-2011; tổng kết tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2006-2010, chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 và giai đoạn năm 2011-2015 của tỉnh.

- Chỉ đạo một số nội dung:

Khẩn trương đăng ký giá điện cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp; tăng cường phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; tăng cường kiểm soát hoạt chất Trifluralin, các chất bị cấm sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản; tập trung triển khai thực hiện Chương trình ISP;

Triển khai: thực hiện Luật Lý lịch tư pháp; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011; rà soát, đánh giá các khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; rà soát các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giao đất trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, khu công nghiệp và một số huyện, thành phố; kiểm tra thực tế tình hình thiếu đói giáp hạt của các địa phương; dừng thu hồi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc tràn dầu trên sông Trà Khúc; thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; tổ chức “Ngày hội công nhân” lần thứ nhất năm 2011 của tỉnh Quảng Ngãi.

Chỉ đạo báo cáo: tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; tình hình và kết quả thực hiện một số chính sách kinh tế-xã hội miền núi; kết quả phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011; tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2010; tình hình thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.

II. MỘT SỐ NÉT CHỦ YẾU VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4/2011

1. Lĩnh vực kinh tế:

a) Giá trị sản xuất công nghiệp: tháng 4/2011 ước đạt 1.721,8 tỷ đồngtăng 29,3% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.780,9 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2010 và bằng 28,9% kế hoạch năm; trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt gần 5.392,3 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu từ sản phẩm lọc hóa dầu của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng cao); kinh tế ngoài nhà nước đạt 1.287,2 tỷ đồng, tăng 14,4%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 101,4 tỷ đồng, tăng 23,5%.

Hầu hết, sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng, trong đó một số sản phẩm tăng khá so cùng kỳ như: thuỷ sản chế biến tăng 11,2%; đường RS tăng 52,5%; bia tăng 7,7%;  tinh bột mỳ tăng 93,4%; sản phẩm lọc hóa dầu đạt 1,84 triệu tấn, tăng 30,9%... Bên cạnh đó, có dăm gỗ nguyên liệu giấy giảm nhẹ (giảm 1,1%) so với cùng kỳ năm trước.

b) Sản xuất nông - lâm - thuỷ sản và tài nguyên môi trường:

Về trồng trọt: Nhiệm vụ chủ yếu trong tháng là chăm sóc, thu hoạch lúa vụ Đông Xuân và các loại cây trồng khác.

Đến giữa tháng 4, toàn tỉnh đã thu hoạch được 5.109 ha lúa Đông Xuân gieo sạ sớm. Hiện nay, trà lúa chính vụ đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và đợt không khí lạnh kéo dài, đã hạn chế sinh trưởng của cây lúa và phát sinh nhiều loại dịch bệnh nên phần lớn diện tích lúa (chủ yếu là trà lúa sớm) đạt năng suất rất thấp, nhiều diện tích bị mất trắng (huyện Bình Sơn). Hiện nay, trên đồng ruộng xuất hiện các đối tượng gây hại lúa như: chuột, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn,...và nhất là đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng đã phát sinh gây hại nặng trên hầu hết các cánh đồng. Dự báo trà lúa chính vụ năng suất cũng sẽ giảm sút so với cùng vụ năm 2010.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ít mưa, mực nước trên các hồ đập giảm nên nhiều khả năng trong mùa hè nước sản xuất sẽ bị thiếu hụt. Do vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương khẩn trương sửa chữa, khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng, có giải pháp điều tiết nguồn nước và tưới hợp lý cho từng vùng, từng cánh đồng nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hạn gây ra.

Về chăn nuôi: Thời gian qua, các địa phương đã tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh ở gia cầm, gia súc như tuyên truyền cho nhân dân hiểu về bệnh, cách phát hiện bệnh, biện pháp phòng, trị bệnh; khoanh vùng dịch, sử dụng các biện pháp kỹ thuật khống chế gia súc tại chỗ, cấm không chăn thả, giết mổ; sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất sát trùng và các loại vắcxin để triển khai tiêm phòng, bao vây các ổ dịch. Dịch lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã được khống chế. Tính đến ngày 10/4/2011 đã có 2 huyện trong số 11 huyện có gia súc bị mắc bệnh công bố hết dịch (Mộ Đức và Đức Phổ); từ đầu tháng đến nay không phát hiện thêm trường hợp gia súc mới mắc bệnh.

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 3 xã thuộc 2 huyện Sơn Tịnh và Nghĩa Hành có dịch cúm gia cầm với số gia cầm mắc bệnh là có 3.356 con vịt. Toàn bộ số gia cầm bị mắc bệnh đã được tiêu hủy; các ổ dịch được bao vây, khống chế, khử trùng tiêu độc không để lây lan ra diện rộng.

Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được tiếp tục duy trì. Các địa phương đều tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện Dự án cắm mốc giới 3 loại rừng; kiểm kê, quyết toán và bàn giao Dự án 661; các BQL rừng phòng hộ, dự án cơ sở trồng rừng triển khai ký hợp đồng quản lý bảo vệ rừng, lập hồ sơ thiết kế các hạng mục lâm sinh, triển khai các bước tập huấn, tuyên truyền cho người dân trong vùng tham gia dự án.

Từ ngày 10/3/2011 đến ngày 10/4/2011 đã tổ chức 182 đợt kiểm tra, truy quét, phát hiện 18 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; tịch thu 40,75 m3 gỗ xẻ và một số động vật quý hiếm, phá hủy 5 lò than trái phép; thu nộp ngân sách 393 triệu đồng.

Khai thác thuỷ sản: Mặc dù chi phí đầu vào tăng cao, song trong tháng thời tiết thuận lợi cho đánh bắt thủy sản; đồng thời giá các loại thủy sản cũng tăng mạnh, đảm bảo có lãi cho ngư dân nên việc đánh bắt vẫn diễn ra bình thường. Sản lượng khai thác trong tháng đạt 9.394 tấn, tăng 10,3% so với tháng 3; trong đó khai thác trên biển 9.352 tấn; khai thác thuỷ sản nước ngọt và nước lợ đạt 42 tấn. Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng thuỷ sản khai thác đạt 27.979 tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước và bằng 25,1% kế hoạch năm; trong đó khai thác trên biển ước đạt 27.815 tấn, khai thác nước ngọt và nước lợ 164 tấn.

Đến đầu tháng 4/2011, toàn tỉnh đã thả nuôi 395 ha tôm, đạt 56% kế hoạch; trong đó có 2 ha tôm sú (huyện Sơn Tịnh), còn lại là tôm thẻ chân trắng. Sản lượng thu hoạch trong tháng ước đạt 20 tấn, chủ yếu ở vùng nuôi trên cát thuộc huyện Mộ Đức và Đức Phổ.

Tài nguyên môi trường: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp tỉnh, huyện; phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp lý về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

c) Thương mại, dịch vụ:

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 1.729,28 tỷ đồng, tăng 0,75% so với tháng trước. Ước 4 tháng đầu năm đạt 6.976,23 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2010 và bằng 32,4% kế hoạch năm; trong đó, thành phần kinh tế nhà nước đạt 515,14 tỷ đồng, tăng 8,5%; kinh tế cá thể đạt 4.852,26 tỷ đồng, tăng 19,8%; kinh tế tư nhân đạt 1.604,27 tỷ đồng, tăng 27,6%.

Kinh doanh vận tải (không kể vận tải đường sắt): Ngành giao thông vận tải đã đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân trong tháng. Doanh thu vận tải và các hoạt động dịch vụ vận tải trong tháng đạt 58,6 tỷ đồng, tăng 5,49% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh thu vận tải và các hoạt động dịch vụ vận tải đạt 219,7 tỷ đồng, tăng 43,14% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 16,045 triệu USD, tăng 58,7% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 49,319 triệu USD, bằng 35,6% so với cùng kỳ năm trước và bằng 16,2% kế hoạch năm. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong 4 tháng đầu năm như: tinh bột mỳ đạt 9,466 triệu USD (tăng 82,8%), sản phẩm bằng gỗ đạt 3,8 triệu USD (tăng 8,5%); thực phẩm chế biến 1,209 triệu USD (tăng 1,1%); hàng dệt may đạt 1,148 triệu USD (tăng 62,6%); dăm gỗ nguyên liệu giấy đạt 7,411 triệu USD (tăng 23,6%); máy móc thiết bị 9,74 triệu USD (giảm 79,9%); dầu FO 16,086 triệu USD (giảm 32,6%).

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 380,227 triệu USD, bằng 89,2% với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.662,192 triệu USD, tăng 86,7% so với cùng kỳ 2010 và bằng 49,5% kế hoạch năm. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong 4 tháng đầu năm như: dầu thô 1.608,81 triệu USD (tăng 87,5% so cùng kỳ); máy móc thiết bị phụ tùng 31,638 triệu USD (tăng 38,0%); sắt thép 16,166 triệu USD (tăng 213,8%); bao bì 4,539 triệu USD (tăng 73,4%).

Lĩnh vực du lịch: nhân các ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã thu hút một lượng khách đông đảo đến tham quan, vui chơi giải trí. Doanh thu du lịch tháng 4/2011 ước đạt 21,446 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách ước đạt 28.800 lượt người, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế: 2.844 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

d) Thu, chi ngân sách và giá cả thị trường:

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 4/2011 ước đạt 1.270 tỷ đồng (thu nội địa là 750 tỷ đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu là 500 tỷ đồng); thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 128 tỷ đồng. Trong tháng, ước chi ngân sách địa phương là 466 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển là 160 tỷ đồng; chi thường xuyên là 240 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 04 tháng đầu năm ước đạt 6.625 tỷ đồng, bằng 35,4% dự toán năm, trong đó thu nội địa là 3.750 tỷ đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu là 2.800 tỷ đồng; Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương ước đạt 256 tỷ đồng, bằng 37,3% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương 04 tháng ước đạt 1.701 tỷ đồng, bằng 30% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển là 650 tỷ đồng, chi thường xuyên 950 tỷ đồng.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2011 tăng 2,93% so với tháng trước, tăng 9,67% so với tháng 12 năm 2010 và tăng 16,88% so với tháng cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, chỉ số giá hầu hết các nhóm hàng hóa và dịch vụ đều tăng, trong đó tăng mạnh ở nhóm hàng như: lương thực (tăng 4,03%); thực phẩm (tăng 4,26%); nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (tăng 4,66%); giao thông (tăng 5,71%). Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có mức tăng giá thấp hơn mức tăng chung.

       đ) Đầu tư phát triển, đăng ký kinh doanh:

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng ước thực hiện 199,4 tỷ đồng, tăng 7,8% so với tháng trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đạt 195,1 tỷ đồng; vốn vay 3 tỷ đồng, vốn tự có của doanh nghiệp Nhà nước đạt 1,27 tỷ đồng.

Tính chung, trong 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý đạt 648,95 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đạt 629,8 tỷ đồng; vốn vay đạt 14,67 tỷ đồng; vốn tự có của doanh nghiệp Nhà nước đạt 4,48 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch vốn ngân sách năm 2011 giao cho các dự án là 1.755,98 tỷ đồng  (chưa tính 500 tỷ đồng vay KBNN do chưa vay được), trong đó vốn trong nước là 1.415,98 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 340 tỷ đồng. Ước giá trị giải ngân đến 30/4/2011 là 358,1 tỷ đồng, bằng 20,39% kế hoạch; trong đó, vốn ODA giải ngân đạt 138,1 tỷ đồng, bằng 40,6% kế hoạch năm. Tỷ lệ giải ngân thấp do kế hoạch năm 2011 mới tập trung giải ngân trong tháng 3 và tháng 4. Hiện nay các dự án khởi công mới vốn ngân sách gồm 32 dự án, trong đó có nhiều dự án đã triển khai thủ tục đấu thầu hoặc chỉ định thầu, nhưng thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ chỉ đạo tạm dừng khởi công mới các dự án trong năm 2011 để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát nên Kho bạc Nhà nước đã tạm ngưng giải ngân vốn cho các dự án khởi công mới. Đối với các dự án chuyển tiếp thuộc nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn thu Nhà máy lọc dầu năm 2010, năm 2011 mới chỉ bố trí được khoảng 30% nhu cầu vốn thực hiện trong năm 2011, dự kiến vay Kho bạc nhà nước 500 tỷ đồng nhưng do tình hình chung của cả nước kiềm chế lạm phát nên khả năng vay rất khó thực hiện; vì vậy, hiện nay đang thiếu nguồn để cân đối. Tổng nhu cầu vốn ngân sách cần phải bổ sung để thực hiện kế hoạch năm 2011 khoảng 965 tỷ đồng, trong đó bù nguồn vốn vay KBNN không vay được 500 tỷ đồng, Khu kinh tế Dung Quất và các mục tiêu khác 465 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, kế hoạch năm 2011 là 305,54 tỷ đồng, do kế hoạch mới giao trong tháng 3 nên ước đến cuối tháng 4 giải ngân đạt khoảng 10% kế hoạch vốn. Tất cả các dự án vốn trái phiếu Chính phủ ghi kế hoạch năm nay là các dự án chuyển tiếp, trong đó phần lớn sẽ hoàn thành trong năm 2011 nhưng do nguồn vốn bố trí không đủ nên cũng ảnh hưởng đến việc thi công hoàn thành dự án. Vốn còn thiếu so với nhu cầu khoảng 500 tỷ đồng, trong đó đường ô tô đến trung tâm xã thiếu khoảng 55 tỷ đồng, gồm 9 dự án; đường Sông Trường – Trà Bồng – Bình Long, đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh thiếu khoảng 250 tỷ đồng; các dự án thủy lợi miền núi thiếu khoảng 11 tỷ đồng; các dự án thủy lợi khác thiếu khoảng 114 tỷ đồng.

Trong tháng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 76 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 2.245 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 205 doanh nghiệp (19 doanh nghiệp tư nhân, 105 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, 59 Công ty TNHH 1 thành viên, 22 Công ty cổ phần) với tổng vốn đăng ký là 2.515,13 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội:

a) Công tác văn hoá, thể thao và phát thanh truyền hình: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, và phát thanh truyền hình diễn ra rộng khắp trên địa bàn tỉnh với nội dung xuyên suốt là chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5), tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3-Âm lịch), tưởng niệm 42 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Khánh Giang – Trường Lệ (17-18/4)…tổ chức thành công Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2011. Trong tháng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tập trung tuyên truyền các nội dung nêu trên và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 gắn với một số giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm án sinh xã hội năm 2011 theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổ chức giải Cúp các CLB Boxing nam, nữ toàn quốc và giải vô địch Thiếu niên - Trẻ Boxing nam nữ tỉnh Quảng Ngãi năm 2011; giải bóng đá vô địch tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2011; Hội thi Thể thao các huyện miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 2011 tại huyện đảo Lý Sơn.

b) Công tác quản lý lao động - việc làm, chính sách người có công: Hướng dẫn và đăng ký Nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể cho 04 doanh nghiệp và thừa nhận việc đăng ký sử dụng lao động đặc thù ở các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống, Karaoke, Massage cho 10 đơn vị. Phối hợp với Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Viện khoa học Lao động xã hội và Văn phòng tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam tiến hành khảo sát ban đầu của Dự án Tam giác tại Việt Nam ở một số huyện và xã của tỉnh Quảng Ngãi; giải quyết 86 hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, với tổng số tiền chi trả là 323.533.375 đồng.

 Giải quyết 103 hồ sơ người có công với cách mạng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP của Chính phủ và giới thiệu 215 trường hợp đến Hội đồng giám định y khoa tỉnh để giám định bệnh tật làm cơ sở giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Tiến hành kiểm tra tình hình thiếu đói giáp hạt của các địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh.Thăm và tặng quà cho các đối tượng tàn tật nhân Ngày tàn tật 18/4. Tiếp nhận và hoàn tất thủ tục hồ sơ xin hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh...

c) Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được duy trì. Ngành y tế tiếp tục triển khai chương trình bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số Kế hoạch hóa gia đình, y tế lao động và kiểm dịch, tiêm chủng mở rộng, phòng chống mù lòa và các bệnh mắt khác… Từ 10/03/2011 đến 10/4/2011 trong toàn tỉnh có 16 ca mắc Sốt xuất huyết, không có tử vong.

        Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào; ngành Y tế đã phối hợp với các ngành, đơn vị trong tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì chất lượng Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011 (15/4-15/5/2011).

d) Công tác Giáo dục và Đào tạo: Ngành giáo dục đã tổ chức các cuộc thi:   học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11; thi tốt nghiệp Nghề phổ thông; thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh  ngành học Mầm non; thi đồ dùng dạy học tự làm trung học cơ sở, trung học phổ thông; thi giọng hát hay Giai điệu tuổi hồng cho học sinh các trường phổ thông.

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở huyện Trà Bồng và Tây Trà. Kết quả 2 huyện đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Tổng số huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi là 14/14.

Ban hành kế hoạch, phương án thi tốt nghiệp trung học, xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2010-2011; tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012. Hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2 năm học 2010-2011; hướng dẫn các trường miền núi, bán công tổ chức ôn tập cho học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

đ) Công tác quản lý hoạt động khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được duy trì thường xuyên. Tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài “Thực hiện thí điểm kiểm toán năng lượng trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi” và nghiệm thu dự án cấp cơ sở “Hỗ trợ phát triển làng nghề mây, tre tại xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh”.

Hướng dẫn triển khai Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015; hướng dẫn cho 02 doanh nghiệp xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Tuyên truyền vận động doanh nghiệp tham gia giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2011.

Tổ chức 02 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng hàng hóa tại 36 cơ sở (17 cơ sở kinh doanh phân bón và thức ăn chăn nuôi; 09 cơ sở kinh doanh chiết nạp khí đốt hóa lỏng (LPG) và 10 cơ sở kinh doanh có sử dụng cân ô tô). Qua đó, đoàn thanh tra đã nhắc nhở và phạt vi phạm hành chính đối với một số cơ sở vi phạm về ghi nhãn hàng hóa và vi phạm về đo lường, chất lượng hàng hóa. Thực hiện kiểm định 1.173 phương tiện đo các loại, kết quả 93,69% phương diện đo được kiểm định đạt yêu cầu.

e) Công tác thông tin - truyền thôngNghiên cứu và phối hợp thực hiện Đề án Phát triển thông tin, tuyền thông nông thôn giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định 119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cấp thỏa thuận địa điểm xây dựng trạm BTS cho các doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức khảo sát thông tin về các trường, cơ sở đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin phục vụ công tác đánh giá nguồn lực Công nghệ thông tin của tỉnh. Phối hợp với đội kiểm tra liên ngành tổ chức triển khai kiểm tra hoạt động in tại 23 cơ sở trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, trong đó có 10 cở sở vi phạm.

f) Dân tộc và miền núi: Tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện chương trình xuất khẩu lao động, triển khai thực hiện Chương trình 135-II, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/CP, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg,...góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

3. Lĩnh vực nội chính và tổ chức Nhà nước:

a) Công tác Tư pháp: Trên cơ sở thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh năm 2011, Sở Tư pháp đã thẩm định tính pháp lý của 15 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các Sở ngành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý, đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài được thực hiện nhanh chóng, đúng pháp luật. Tổ chức biên soạn, in và cấp phát 20.000 tờ rơi với nội dung “Hỏi đáp về bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân” để phục vụ công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp sắp đến.

Trong tháng, trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước đã thực hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại 12 xã, thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh (Minh Long, Sơn Hà, Ba Tơ, Nghĩa Hành); qua đó, trung tâm đã tư vấn, giải đáp pháp luật hơn 80 vụ việc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

b) Công tác nội vụ và cải cách hành chính: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và phát triển nguồn nhân lực tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các huyện, thành phố.

Trong tháng, tham mưu UBND tỉnh ban hành lại quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh; phê duyệt quyết định thành lập Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới theo mô hình mới.

Thực hiện tuyển mới 184 viên chức (trong đó có 178 viên chức ngành y tế); thuyên chuyển nội bộ tỉnh 04 công chức, viên chức; thuyên chuyển ra ngoài tỉnh 02 viên chức; thỏa thuận hợp đồng theo Nghị định 68 cho 02 người. Thống nhất tuyển dụng công chức cấp xã cho các huyện: Sơn Tịnh (48 công chức).

c) An ninh, quốc phòng, an toàn xã hội:An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lực lượng công an, quân sự thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh, an toàn khu vực biên giới biển và các nhiệm vụ chính trị khác.   

Tổ chức 842 ca thanh tra kiểm sát, phát hiện 3.069 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, 14 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. Tính đến ngày 19/4/2011, toàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, chết 13 người, bị thương 11 người. Thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Tóm lại:

Tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2011, kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng, một số chỉ tiêu cơ bản đạt khá, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.780,9 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2010; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 20,6% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.625 tỷ đồng, bằng 35,4% dự toán năm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi nhằm kỷ niệm các ngày lễ trong tháng. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,...

Bên cạnh đó, cùng với tình hình chung của cả nước từ đầu năm đến nay giá cả các loại hàng hoá tăng cao đã làm cho đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng tăng 2,93% so với tháng trước và tăng 16,88% so với cùng kỳ năm 2010; mặt khác, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và các đợt không khí lạnh kéo dài vào cuối tháng 3 đã ảnh hưởng lớn đến năng suất sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm so với kế hoạch,... vì vậy các ngành, các cấp cần phải tập trung chỉ đạo khắc phục, giải quyết những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5/2011

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII đã đề ra; thực hiện các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh; Chương trình công tác năm 2011 của UBND tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp đã được Trung ương và UBND tỉnh ban hành về việc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội (Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ).

3. Tổ chức tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

4. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình lớn, trọng điểm của tỉnh và giải ngân vốn đầu tư, vốn trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2011, chú trọng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham ô, lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình.

5. Tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đôn đốc đẩy mạnh công tác thu ngân sách, đặc biệt là các khoản nợ đọng thuế và tiền thu từ khai thác quỹ đất nhằm phấn đấu đạt dự toán được giao; kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.

6. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường tiền tệ, linh loạt, chủ động điều hành các công cụ chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thanh khoản của nền kinh tế, của hệ thống ngân hàng; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tín dụng và đủ vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh.

7. Tổ chức kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với hàng hoá có biến động tăng giá; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về quản lý giá, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và công khai thông tin về giá theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm.

8. Tổng kết đánh giá tình hình sản xuất vụ Đông Xuân; tập trung chỉ đạo sản xuất và tăng năng suất vụ Hè Thu năm 2011; tăng cường công tác dự báo và hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh gây hại cây trồng; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống hạn, đảm bảo nguồn nước tưới cho vụ Hè Thu; kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô; kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2011.

9. Tăng cường kiểm tra công tác xử lý chất thải, nhất là chất thải y tế trên địa bàn, đồng thời kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Khu Kinh tế Dung Quất và tại các địa phương để kịp thời xử lý.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; làm tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, có biện pháp dập tắt nhanh chóng, kịp thời khi dịch bệnh xảy ra.

10. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo; thực hiện hoàn thành chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và kế hoạch xóa nhà tạm; tiếp tục thực hiện Đề án xuất khẩu lao động, đồng thời thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công cách mạng, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật,...

11. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp các cấp, tổng kết năm học 2010 - 2011 và triển khai công tác hè.

12. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Tổ chức đón nhận Bằng di tích Quốc gia Trường Luỹ và làm việc với các nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài nước về nghiên cứu, tư vấn lập Đề án trình cấp có thẩm quyền công nhận di tích Quốc tế đối với Di tích Trường Luỹ .

13. Tiếp tục giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là ở cấp huyện. Người đứng đầu cấp uỷ và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại của công dân ở địa phương mình.

14. Giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh phòng, chống tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải trái phép và sử dụng vật liệu nổ đánh bắt hải sản; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát ngư dân và tàu thuyền khai thác thủy sản trên biển, xử lý kiên quyết đối với các phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không có biển số nhằm hạn chế rủi ro về tính mạng và tài sản của ngư dân. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra an toàn, thành công./.​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích