English Thứ Ba, 19-11-2019, 00:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112644079
Đang online: 191

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Đăng ngày: 21/07/2019; 362 lần đọc

Bộ Y tế đã có Thông tư số 16/2019/TT-BYT​ ngày 12/7/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật - QCVN 3-7:2019/BYT, bao gồm: retinol, retinyl acetat và retinyl palmitat. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, yêu cầu quản lý và       trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn này: Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật phải được tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025; thủ tục tự công bố sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Việc ghi nhãn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm, bảo đảm sản phẩm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này và các quy định của pháp luật có liên quan. Thực hiện công bố hợp quy dựa trên tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

VQH


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích