English Thứ Bảy, 23-06-2018, 20:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74182151
Đang online: 83
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Ban hành Quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 – 2020

Đăng ngày: 03/01/2018; 156 lần đọc

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 1008/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, đối tượng áp dụng là công dân Nước Cộng h​òa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang sinh sống, lao động, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cá nhân được xét chọn ”Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” đạt các tiêu chuẩn sau:

 

Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất là gương điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vả pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú, được nhân dân, đồng nghiệp, cộng đồng, xã hội yêu quý, tín nhiệm.

 

Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đối với cán bộ, công chức viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thời gian công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nếu là đảng viên hàng năm phải đạt danh hiệu ”Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 

Đối với cá nhân là doanh nhân trong qúa trình điều hành doanh nghiệp phải đó đóng góp quan trọng trong giải quyết việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nàh nước và đảm bảo môi trường, an sinh xã hội cho người lao động.

 

                                                                         V.N

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích