English Thứ Tư, 26-09-2018, 08:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79436411
Đang online: 213
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Ban hành Quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 – 2020

Đăng ngày: 03/01/2018; 180 lần đọc

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 1008/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, đối tượng áp dụng là công dân Nước Cộng h​òa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang sinh sống, lao động, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cá nhân được xét chọn ”Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” đạt các tiêu chuẩn sau:

 

Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất là gương điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vả pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú, được nhân dân, đồng nghiệp, cộng đồng, xã hội yêu quý, tín nhiệm.

 

Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đối với cán bộ, công chức viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thời gian công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nếu là đảng viên hàng năm phải đạt danh hiệu ”Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 

Đối với cá nhân là doanh nhân trong qúa trình điều hành doanh nghiệp phải đó đóng góp quan trọng trong giải quyết việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nàh nước và đảm bảo môi trường, an sinh xã hội cho người lao động.

 

                                                                         V.N

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích