English Thứ Năm, 22-03-2018, 00:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69890326
Đang online: 71

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Ban hành Quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 – 2020

Đăng ngày: 03/01/2018; 121 lần đọc

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 1008/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, đối tượng áp dụng là công dân Nước Cộng h​òa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang sinh sống, lao động, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cá nhân được xét chọn ”Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” đạt các tiêu chuẩn sau:

 

Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất là gương điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vả pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú, được nhân dân, đồng nghiệp, cộng đồng, xã hội yêu quý, tín nhiệm.

 

Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đối với cán bộ, công chức viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thời gian công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nếu là đảng viên hàng năm phải đạt danh hiệu ”Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 

Đối với cá nhân là doanh nhân trong qúa trình điều hành doanh nghiệp phải đó đóng góp quan trọng trong giải quyết việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nàh nước và đảm bảo môi trường, an sinh xã hội cho người lao động.

 

                                                                         V.N

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh