English Thứ Tư, 21-08-2019, 16:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107358193
Đang online: 263
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Ban hành mức hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ diện tích rừng tự nhiên

Đăng ngày: 13/08/2019; 92 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ ban hành mức hỗ trợ kinh phí đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô để thực hiện công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng tự nhiên khi thực hiện đóng cửa rừng là 300.000 đồng/ha/năm; trong đó, hỗ trợ chi phí lập hồ sơ giao khoán quản lý bảo vệ rừng là 50.000 đồng/ha/5 năm.

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô là đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý bảo vệ một phần diện tích rừng tự nhiên tại huyện Ba Tơ sau khi sắp xếp, đổi mới theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

 

Hàng năm, căn cứ diện tích rừng tự nhiên được UBND tỉnh giao quản lý bảo vệ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô lập dự toán kinh phí hỗ trợ, gửi các sở ngành liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích