English Thứ Hai, 23-01-2017, 13:47 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 54241568
Đang online: 81

Công bố thông tin

Tin tức Tin từ UBND Tỉnh Xem chi tiết tin tức

Ban hành mới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

Đăng ngày: 03/01/2017; 327 lần đọc
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND​ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.
Theo đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giao thông vận tải, bao gồm: đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện, an toàn giao thông, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Sở GTVT có 7 phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Vận tải - Pháp chế và An toàn, Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng Quản lý Phương tiện và người lái, Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông. 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, gồm: Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa; Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe.

 

B.T

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5233/LĐTBXH-VL ngày 29/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại Công văn số 355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình để triển khai thực hiện theo chức năng chuyên ngành.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích