English Thứ Năm, 30-01-2020, 01:05 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117571160
Đang online: 150

Ban hành Lệnh vận hành các hồ chứa nước Nước Trong và Đakđrinh để đón lũ

Đăng ngày: 09/11/2019; 451 lần đọc

Trước dự báo khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm mưa tập trung từ ngày 10/11- 11/11/2019, ngày 09-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, Phó Trưởng Ban ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã ký ban hành​ Lệnh vận hành các hồ chứa nước Nước Trong và Đakđrinh để đón lũ. 

Theo đó, đối với Hồ chứa nước Nước Trong: Tổng lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ để hạ dần mực nước hồ. Giữ mực nước hồ không thấp hơn cao trình mực nước +118,5m.

Đối với Hồ chứa nước Đakđrinh: Vận hành điều tiết đảm bảo mực nước hồ không vượt cao trình +400m.

Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại trạm Thủy văn Trà Khúc vượt mức 4,2m và dưới mức báo động II, vận hành tổng lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của các hồ.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; vận hành điều tiết đúng quy trình được duyệt; đảm bảo an toàn cho công trình; thông báo đầy đủ đến chính quyền và nhân dân các địa phương vùng hạ du liên quan để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian vận hành các hồ để đón lũ; thường xuyên báo cáo cho Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo theo dõi của Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ chứa nước Nước Trong mực nước hồ lúc 13h00 ngày 08/11/2019 đạt cao trình + 120,62m (MNDBT: 129,50m); Lưu lượng về hồ trung bình: 38,75m3/s; Lưu lượng phát điện (qua nhà máy): 43,44 m3/s.

Hồ chứa nước Đakđrinh mực nước hồ lúc 7h00 ngày 08/11/2019  đạt cao trình +387,94m (MNDBT: 410,00m); Lưu lượng về hồ trung bình: 19,4 m3/s; Lưu lượng phát điện (qua nhà máy): 58,6 m3/s.

Mực nước sông Trà Khúc tại trạm Thủy văn Trà Khúc lúc 13h00 ngày 08/11/2019 đạt cao trình +1,23m (dưới BĐ1: +3,5m).

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích