English Thứ Tư, 24-07-2019, 00:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103663438
Đang online: 126
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Đăng ngày: 22/05/2019; 10572 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.

Theo đó, việc tuyển dụng giáo viên thực hiện theo phân cấp tại Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi: Sở Giáo dục và Đào​ tạo tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục trực thuộc; UBND các huyện, thành phố tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cho các cơ sở giáo dục trực thuộc.

 

Để công khai, minh bạch và tăng cương tính cạnh tranh, việc thi tuyển sẽ được tổ chức thành 02 vòng thi:

 

- Vòng 1 (điều kiện): Thi trắc nghiệm trên giấy (03 môn: Ngoại ngữ, Tin học và Kiến thức chung).

 

- Vòng 2 Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

 

Hội đồng thi các huyện, thành phố sẽ tổ chức thi 02 vòng cùng một thời gian thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tài liệu ôn tập, ra đề thi, đáp án thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Hội đồng thi các huyện thực hiện việc chấm thi theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (về thảo luận đáp án, chấm chung, khóa bài thi, ...)

 

Sở Nội vụ thực hiện việc giám sát công tác giám sát tuyển dụng giáo viên theo quy định.

 

*Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, là 845 giáo viên, trong đó: Giáo viên THPT hạng III, mã số V.07.05.1542 Giáo viên; Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.12 là 240 Giáo viên; Giáo viên Tiểu học hạng IV, mã số V.07.03.09 là 305 Giáo viên; Giáo viên Mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06 là 258 Giáo viên.

 

*Thời gian tổ chức tuyển dụng: Từ ngày 28/5/2019 đến hết tháng 9/2019.

 

                                                                                              HV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​ 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích