English Thứ Năm, 24-01-2019, 14:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85796941
Đang online: 215
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật

Đăng ngày: 12/06/2018; 145 lần đọc

Để kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua, quán triệt những nội dung cơ bản, thiết thực đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh và cung cấp tài liệu, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh vừa ban hành kế hoạch để tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật đợt 2 năm 2018.

Theo đó, thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 7/2018 với hình thức tổ chức hội nghị cấp tỉnh để triển khai quan điểm chỉ đạo, bố cục, nội dung cơ bản và nh​ững điểm mới (so với quy định trước đây) của các luật: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số 15/2017/QH14), Luật Quản lý nợ công (Luật số 20/2017/QH14), Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14/2017/QH14), Luật Cảnh vệ (Luật số 13/2017/QH14) và Luật Đường sắt (Luật số 06/2017/QH14).

 

Kế hoạch cũng phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh chuẩn bị các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện.

 

Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích