English Thứ Bảy, 23-06-2018, 17:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74174173
Đang online: 88
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật

Đăng ngày: 12/06/2018; 99 lần đọc

Để kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua, quán triệt những nội dung cơ bản, thiết thực đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh và cung cấp tài liệu, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh vừa ban hành kế hoạch để tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật đợt 2 năm 2018.

Theo đó, thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 7/2018 với hình thức tổ chức hội nghị cấp tỉnh để triển khai quan điểm chỉ đạo, bố cục, nội dung cơ bản và nh​ững điểm mới (so với quy định trước đây) của các luật: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số 15/2017/QH14), Luật Quản lý nợ công (Luật số 20/2017/QH14), Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14/2017/QH14), Luật Cảnh vệ (Luật số 13/2017/QH14) và Luật Đường sắt (Luật số 06/2017/QH14).

 

Kế hoạch cũng phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh chuẩn bị các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện.

 

Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích