English Thứ Ba, 21-08-2018, 07:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77276109
Đang online: 90
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật

Đăng ngày: 12/06/2018; 114 lần đọc

Để kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua, quán triệt những nội dung cơ bản, thiết thực đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh và cung cấp tài liệu, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh vừa ban hành kế hoạch để tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật đợt 2 năm 2018.

Theo đó, thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 7/2018 với hình thức tổ chức hội nghị cấp tỉnh để triển khai quan điểm chỉ đạo, bố cục, nội dung cơ bản và nh​ững điểm mới (so với quy định trước đây) của các luật: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số 15/2017/QH14), Luật Quản lý nợ công (Luật số 20/2017/QH14), Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14/2017/QH14), Luật Cảnh vệ (Luật số 13/2017/QH14) và Luật Đường sắt (Luật số 06/2017/QH14).

 

Kế hoạch cũng phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh chuẩn bị các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện.

 

Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp tình hình thực hiện dự án BT của tỉnh; đề xuất việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức đầu tư PPP theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5589/BKHĐT-QLĐT ngày 14/8/2018; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 28/8/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp kèm theo Công văn số 5565/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/8/2018; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) và UBND tỉnh theo thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích