English Thứ Sáu, 14-12-2018, 19:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83979299
Đang online: 123

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Đăng ngày: 29/11/2018; 94 lần đọc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4691/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

Mục tiêu Kế hoạch nhằm quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp. Tạo nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng trong các khu rừng thực hiện quản lý rừng bền vững, đáp ứng tối thiểu được khoảng 80% nhu cầu sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu. Nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Lâm nghiệp.

Theo Kế hoạch, toàn bộ các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; tổ chức kinh tế, doanh nghiệp quản lý rừng, hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững với diện tích khoảng 7,2 triệu ha. Duy trì toàn bộ diện tích rừng hiện đã cấp chứng chỉ là 235.000 ha (88.000 ha rừng tự nhiên, 147.000 ha rừng trồng).  

Giai đoạn từ 2018-2020, tổ chức cấp chứng chỉ rừng cho 300.000 ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình và ban quản lý rừng phòng hộ; giai đoạn từ 2021-2030, tổ chức cấp chứng chỉ rừng cho 1 triệu ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình và các ban quản lý rừng phòng hộ.

 UBND các tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành xây dựng dự án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trình UBND tỉnh phê duyệt, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính tổng hợp, cân đối vốn để thực hiện; chỉ đạo các sở, ban ngành xây dựng kế hoạch triển khai dự án trên cơ sở ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, cân đối ngân sách địa phương theo cơ chế, chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện và phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn hướng dẫn các chủ rừng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; phối hợp thực hiện thông tin, tuyên truyền các hoạt động về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Các chủ rừng tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; xây dựng phương án quản lý rừng bền vững (đối với chủ rừng là tổ chức) theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch, đăng ký cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững phù hợp với mục đích sử dụng rừng của chủ rừng.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích