English Thứ Sáu, 23-08-2019, 10:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107530585
Đang online: 244
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Đăng ngày: 02/02/2019; 469 lần đọc

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH​ ngày 28/12/2018quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

Theo đó, Thông tư này ban hành kèm theo định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (Phụ lục 1); người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (Phụ lục 2); Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Phụ lục 3); người làm công tác y tế (Phụ lục 4); an toàn, vệ sinh (Phụ lục 5).

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để xác định chi phí (giá) trong huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; chi trả hỗ trợ từ nguồn quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích