English Thứ Hai, 18-06-2018, 07:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73917781
Đang online: 84
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Đăng ngày: 12/01/2018; 138 lần đọc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT​ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 07/02/2018 và thay thế các Thông tư: Số 50/2009/TT-BNNPTNT, số 50/2010/TT-BNNPTNT, số 44/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 10 nhóm sản phẩm/hàng hóa: Giống cây trồng; giống vật nuôi; giống thủy sản; thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y; thức ăn chăn nuôi; thức ăn thủy sản; thuốc bảo vệ thực vật; phân bón, muối; công trình thủy lợi, đê điều.

Các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục nêu trên đều phải kiểm tra theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam khi nhập khẩu. Riêng các sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm Công trình thuỷ lợi, đê điều không phải kiểm tra khi thông quan.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức kiểm tra thực tế và có ý kiến tham mưu đề xuất cụ thể, trình UBND tỉnh xem x​ét quyết định việc chủ trương và bố trí kinh phí sửa chữa khẩn cấp Xi phông 9 tại K12+290 trên kênh chính Liệt Sơn. Hoàn thành trước ngày 10/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh việc bổ sung dự án cầu Sông Rin vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Công văn số 1318/UBND-NNTN ngày 05/6/2018 về việc xin ý kiến lập Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Tịnh đến năm 2020, hướng dẫn UBND huyện Sơn Tịnh thực hiện theo đúng quy định của Luật; trường hợp có vướng mắc thì thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2759/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn giải quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét.​

 

  

Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 03 sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển​ nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website