English Chủ Nhật, 15-09-2019, 14:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Bàn giao đất sạch để triển khai mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hiệu quả bền vững

Đăng ngày: 26/07/2019; 398 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn tập trung chỉ đạo UBND xã Bình Trị khẩn trương giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi 05 ha đất, (tại bãi thải Hòa Đông – xã Bình Trị) trước ngày 15/8/2019 để bàn giao cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện Kế hoạch mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hiệu quả bền vững năm 2019-2021.

Đến ngày 15/8/2019 nếu huyện chưa bàn giao 05 ha đất nêu trên cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thì Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm về các khiếu nại, thắc mắc của người dân trong vùng dự án.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích