English Thứ Hai, 23-01-2017, 13:47 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 54241563
Đang online: 83

Công bố thông tin

Tin tức Tin từ UBND Tỉnh Xem chi tiết tin tức

Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 09/01/2017; 281 lần đọc
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 64a/2016/QĐ-UBND​ Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh.
Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi căn cứ vào những quy định và chính sách hiện hành về thuế tài nguyên và Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định này để tổ chức thực hiện.

 

Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh và cơ quan có liên quan thường xuyên rà soát để tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên phù hợp với biến động của thị trường. 

 

B.T

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5233/LĐTBXH-VL ngày 29/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại Công văn số 355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình để triển khai thực hiện theo chức năng chuyên ngành.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích