English Thứ Năm, 12-12-2019, 00:04 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114205192
Đang online: 208

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập theo Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh, toàn tỉnh còn lại 952 thôn, tổ dân phố (832 thôn, 120 tổ dân phố). Hiện nay, mỗi thôn, tổ dân phố thành lập các tổ chức: chi bộ, tổ dân vận, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể; các tổ chức được hỗ trợ kinh phí hoạt động và phụ cấp hàng tháng đối với một số chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. 

 

Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện cơ chế ba bên giữa cơ quan quản lý nhà nước đối với người sử dụng lao động và đại diện người lao động trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định tại doanh nghiệp, các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn trong tỉnh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quan hệ lao động cho doanh nghiệp, cho công nhân lao động; hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức cho công nhân tham gia xây dựng Đảng, hoạt động đoàn thể; tổ chức có hiệu quả Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc xây dựng nếp sống văn hoá trong công nhân và người lao động,…

 

Do điều kiện đặc thù của các huyện miền núi thường xa xôi, hẻo lánh, bị chia cắt, mật độ dân cư lại phân bố không đồng đều nên việc thực hiện các chính sách dân tộc và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gặp nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp; nhiều sự việc, hiện tượng phát sinh trong đời sống xã hội chưa được lý giải trên cơ sở khoa học mà chủ yếu truyền miệng từ đời này, sang đời khác. 

 

Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh (Báo cáo số 1686/BHXH-KT&TN ngày 14/11/2019), tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp hiện nay là 155,96 tỷ đồng. 

 

Nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm qua huyện Sơn Tịnh chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị. Đây là hướng đi mới giúp người nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững ở huyện. 

 

Trên địa bàn tỉnh ta hiện nay, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có 51.324 hộ, với 194.369 khẩu, trong đó chủ yếu là 03 dân tộc: H’re, Cor, Cadong và một số dân tộc khác, sinh sống chủ yếu ở 06 huyện miền núi: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ và 07 xã miền núi của các huyện đồng bằng là: Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Bình Sơn. 

 

Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, diện mạo của các xã trên địa bàn huyện Đức Phổ đã có nhiều khởi sắc: nhà cửa khang trang, đường sá bê tông thẳng tắp, thu nhập được cải thiện ...khiến cho người dân vô cùng phấn khởi. 

 

Đó là lời chia sẻ chân thành của cô giáo Trần Thị Thủy, giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học &THCS Trà Hiệp, Trà Bồng, đang dạy lớp 1 tại điểm trường thôn Cả, một trong những thôn vùng sâu vùng xa nhất của huyện vùng cao Trà Bồng. Và đó cũng là suy nghĩ chung của các cô giáo tại điểm trường có 2 lớp tiểu học và 1 lớp Mẫu giáo này. 

 

Từ lâu, việc đốt, rải vàng mã trong lễ tang là một hiện tượng diễn ra khá phổ biến trên cả nước. Đây là tập tục có từ lâu đời trong cuộc sống của nhân dân Việt Nam. Nhưng việc đốt và rải vàng mã trên đường khi đưa tang làm ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, gây nhiều lãng phí. 

 

Trong điều kiện kinh tế phát triển như hiện nay, ngày càng có nhiều học sinh bậc Trung học cơ sở, Trung học phổ thông từ thành thị đến nông thôn đi xe đạp điện, xe máy điện, xe mô tô, xe gắn máy đến trường. 

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích