English Thứ Năm, 19-07-2018, 20:46 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75670580
Đang online: 103
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

98% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng

Đăng ngày: 11/01/2018; 291 lần đọc
98% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, năm 2017, toàn tỉnh có 716 doanh nghiệp, 201 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập mới; 75 doanh nghiệp xin khôi phục kinh doanh trước thời hạn. Tuy nhiên, có 156 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, 130 doanh nghiệp và chi nhánh giải thể tự nguyện, 226 doanh nghiệp, chi nhánh bỏ địa chỉ kinh doanh. 

Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 4.377 doanh​ nghiệp và 510 chi nhánh đang hoạt động, tăng 10% so với số doanh nghiệp cuối năm trước.

 

Trong thời gian qua, Cục Thuế đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc người nộp thuế thực hiện khai, nộp thuế đúng hạn. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn đều sử dụng phần mềm hỗ trợ khai thuế do cơ quan Thuế cung cấp. Đến cuối năm 2017, có 98% đơn vị thực hiện khai thuế qua mạng. Tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp so với tổng số phải nộp đạt 99,6%; trong đó, nộp đúng thời hạn quy định đạt 91,3%.

 

Ngoài ra, trong năm, ngành Thuế đã giải quyết kịp thời hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp thông qua hình thức điện tử, đúng thời gian, đúng quy định, góp phần khuyến khích đầu tư, xuất khẩu. Trong năm 2017, ngành đã giải quyết được  55 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền đề nghị hoàn thuế là 576,1 tỷ đồng và 42 hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa với số tiền 02 tỷ đồng.

 

T.Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích