English Thứ Hai, 21-05-2018, 06:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72449656
Đang online: 71

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

89,2% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh

Đăng ngày: 12/02/2018; 535 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 268/QĐ-UBND phê duyệt số liệu Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.

Theo Quyết định trên, số liệu Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn gồm có 8 chỉ số. Cụ thể như sau:

 

Chỉ số 1: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (HVS): 89,2% (ứng với 1.036.624/1.161.957 người), tăng 2% so với năm 2016; Tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh 77,9% (ứng với 112.222/144.020 người), tăng 4% so với năm 2016.

 

Chỉ số 2: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt: Không báo cáo chỉ số này (do không bố trí được nguồn kinh phí để lấy đủ số lượng mẫu nước quy định).

 

Chỉ số 3: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu: 83,5% (ứng với 259.704/310.881 hộ), tăng 2,1% so với năm 2016; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh (HVS): 70,5% (ứng với 219.177/310.881 hộ), tăng 2,9% so với năm 2016; Tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu HVS: 36,43% (ứng với 16.106/44.212 hộ), tăng 2,61% so với năm 2016; Số nhà tiêu HVS tăng thêm trong năm: 11.672 cái.

 

Chỉ số 4: Tỷ lệ trường học (bao gồm các điểm trường chính và các phân hiệu) có nước và nhà tiêu HVS: 68,7% (ứng với 890/1.296 trường), tăng 2,6% so với năm 2016; Tỷ lệ trường học có nước HVS: 6,6% (ứng với 86/1.296 trường); Tỷ lệ trường học có nhà tiêu HVS: 4,6% (ứng với 59/1.296 trường).

 

Chỉ số 5: Tỷ lệ trạm y tế xã có nước và nhà tiêu HVS: 92% (ứng với 161/175 trạm); tăng 1,1% so với năm 2016; Tỷ lệ trạm y tế có nước HVS: 1,1% (ứng với 2/175 trạm); Tỷ lệ trạm y tế có nhà tiêu HVS: 5,1% (ứng với 9/175 trạm).

 

Chỉ số 6: Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc HVS: 64,6% (ứng với 98.884/153.035 hộ chăn nuôi gia súc), tăng 5,4% so với năm 2016.

 

Chỉ số 7: Số người được sử dụng nước theo thiết kế: 7.563 người và thực tế: 6.982 người từ  công trình cấp nước tập trung xây mới, cải tạo nâng cấp trong năm.

 

Chỉ số 8: Tỷ lệ hiện trạng của các công trình cấp nước tập trung: Bền vững (8A): 6,87% (ứng với 34/495 công trình); Trung bình (8B): 43,23% (ứng với 214/495 công trình); Kém hiệu quả (8C): 21,62% (ứng với 107/495 công trình); Không hoạt động (8D): 28,28% (ứng với 140/495 công trình).

 

P.V

 ​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ động làm việc với UBND huyệ​n Minh Long và các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch để tiếp nhận và triển khai dự án “Ngân hàng bò” tại huyện Minh Long.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 2285/BTNMT-TCKTTV ngày 05/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc lập danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, chậm nhất ngày 25/5/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Th​ường vụ Tỉnh ủy tại Công văn nêu trên về việc quán triệt, triển khai Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai việc thanh tra chuyên ngành năm 2018 theo đúng quy định; tránh chồng chéo, hạn chế việc thanh tra, kiểm tra nhiều lần đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh