English Thứ Tư, 15-08-2018, 16:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77050270
Đang online: 217

89,2% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh

Đăng ngày: 12/02/2018; 563 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 268/QĐ-UBND phê duyệt số liệu Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.

Theo Quyết định trên, số liệu Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn gồm có 8 chỉ số. Cụ thể như sau:

 

Chỉ số 1: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (HVS): 89,2% (ứng với 1.036.624/1.161.957 người), tăng 2% so với năm 2016; Tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh 77,9% (ứng với 112.222/144.020 người), tăng 4% so với năm 2016.

 

Chỉ số 2: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt: Không báo cáo chỉ số này (do không bố trí được nguồn kinh phí để lấy đủ số lượng mẫu nước quy định).

 

Chỉ số 3: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu: 83,5% (ứng với 259.704/310.881 hộ), tăng 2,1% so với năm 2016; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh (HVS): 70,5% (ứng với 219.177/310.881 hộ), tăng 2,9% so với năm 2016; Tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu HVS: 36,43% (ứng với 16.106/44.212 hộ), tăng 2,61% so với năm 2016; Số nhà tiêu HVS tăng thêm trong năm: 11.672 cái.

 

Chỉ số 4: Tỷ lệ trường học (bao gồm các điểm trường chính và các phân hiệu) có nước và nhà tiêu HVS: 68,7% (ứng với 890/1.296 trường), tăng 2,6% so với năm 2016; Tỷ lệ trường học có nước HVS: 6,6% (ứng với 86/1.296 trường); Tỷ lệ trường học có nhà tiêu HVS: 4,6% (ứng với 59/1.296 trường).

 

Chỉ số 5: Tỷ lệ trạm y tế xã có nước và nhà tiêu HVS: 92% (ứng với 161/175 trạm); tăng 1,1% so với năm 2016; Tỷ lệ trạm y tế có nước HVS: 1,1% (ứng với 2/175 trạm); Tỷ lệ trạm y tế có nhà tiêu HVS: 5,1% (ứng với 9/175 trạm).

 

Chỉ số 6: Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc HVS: 64,6% (ứng với 98.884/153.035 hộ chăn nuôi gia súc), tăng 5,4% so với năm 2016.

 

Chỉ số 7: Số người được sử dụng nước theo thiết kế: 7.563 người và thực tế: 6.982 người từ  công trình cấp nước tập trung xây mới, cải tạo nâng cấp trong năm.

 

Chỉ số 8: Tỷ lệ hiện trạng của các công trình cấp nước tập trung: Bền vững (8A): 6,87% (ứng với 34/495 công trình); Trung bình (8B): 43,23% (ứng với 214/495 công trình); Kém hiệu quả (8C): 21,62% (ứng với 107/495 công trình); Không hoạt động (8D): 28,28% (ứng với 140/495 công trình).

 

P.V

 ​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích