English Thứ Năm, 22-02-2018, 00:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68957649
Đang online: 67

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

89,2% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh

Đăng ngày: 12/02/2018; 413 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 268/QĐ-UBND phê duyệt số liệu Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.

Theo Quyết định trên, số liệu Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn gồm có 8 chỉ số. Cụ thể như sau:

 

Chỉ số 1: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (HVS): 89,2% (ứng với 1.036.624/1.161.957 người), tăng 2% so với năm 2016; Tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh 77,9% (ứng với 112.222/144.020 người), tăng 4% so với năm 2016.

 

Chỉ số 2: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt: Không báo cáo chỉ số này (do không bố trí được nguồn kinh phí để lấy đủ số lượng mẫu nước quy định).

 

Chỉ số 3: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu: 83,5% (ứng với 259.704/310.881 hộ), tăng 2,1% so với năm 2016; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh (HVS): 70,5% (ứng với 219.177/310.881 hộ), tăng 2,9% so với năm 2016; Tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu HVS: 36,43% (ứng với 16.106/44.212 hộ), tăng 2,61% so với năm 2016; Số nhà tiêu HVS tăng thêm trong năm: 11.672 cái.

 

Chỉ số 4: Tỷ lệ trường học (bao gồm các điểm trường chính và các phân hiệu) có nước và nhà tiêu HVS: 68,7% (ứng với 890/1.296 trường), tăng 2,6% so với năm 2016; Tỷ lệ trường học có nước HVS: 6,6% (ứng với 86/1.296 trường); Tỷ lệ trường học có nhà tiêu HVS: 4,6% (ứng với 59/1.296 trường).

 

Chỉ số 5: Tỷ lệ trạm y tế xã có nước và nhà tiêu HVS: 92% (ứng với 161/175 trạm); tăng 1,1% so với năm 2016; Tỷ lệ trạm y tế có nước HVS: 1,1% (ứng với 2/175 trạm); Tỷ lệ trạm y tế có nhà tiêu HVS: 5,1% (ứng với 9/175 trạm).

 

Chỉ số 6: Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc HVS: 64,6% (ứng với 98.884/153.035 hộ chăn nuôi gia súc), tăng 5,4% so với năm 2016.

 

Chỉ số 7: Số người được sử dụng nước theo thiết kế: 7.563 người và thực tế: 6.982 người từ  công trình cấp nước tập trung xây mới, cải tạo nâng cấp trong năm.

 

Chỉ số 8: Tỷ lệ hiện trạng của các công trình cấp nước tập trung: Bền vững (8A): 6,87% (ứng với 34/495 công trình); Trung bình (8B): 43,23% (ứng với 214/495 công trình); Kém hiệu quả (8C): 21,62% (ứng với 107/495 công trình); Không hoạt động (8D): 28,28% (ứng với 140/495 công trình).

 

P.V

 ​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh