English Thứ Năm, 18-07-2019, 07:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102958604
Đang online: 158
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

5 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo điểm di tích Gò Rô

Đăng ngày: 11/07/2019; 211 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất chủ trương trùng tu, tôn tạo điểm di tích Gò Rô thuộc di tích Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 5 tỷ đồng.

Di tích Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi đã được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia vào năm 1991, gồm các điểm di tích nằm ở 8 xã thuộc huyện Trà Bồng và Tây Trà. Đó là các điểm: Gò Rô (xã Trà Phong), Nước Xoay (Trà Thọ), Đồn Eo Chim (Trà Lãnh), Đồn Làng Ngãi (Trà Thọ), Đồn Tà Lạt (Trà Lâm), Đồn Đá Liếp (Trà Hiệp), Đồn Xây dựng (Trà Sơn), Lô cốt Trung tâm (thị trấn Trà Bồng).

 

Di tích Gò Rô là một địa điểm di tích có giá trị đặc biệt đối với lịch sử đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc miền Tây Quảng Ngãi và Cuộc Khởi nghĩa Trà Bồng. Nơi đây, vào ngày 07/7/1958 đã diễn ra Hội nghị “Diên hồng” của các dân tộc Cor, Hre, Ca Dong, Kinh để thể hiện quyết tâm theo Đảng, đánh Mỹ giành độc lập dân tộc. Và địa điểm Gò Rô cũng là nơi khởi phát cuộc Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi vào ngày 28.8.1959.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích