English Thứ Tư, 26-06-2019, 17:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100183902
Đang online: 154
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

18 tỷ đồng thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Đăng ngày: 11/06/2019; 120 lần đọc
Xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định​ phân bổ kinh phí thưởng công trình phúc lợi giá trị 01 tỷ đồng/xã cho 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Đó là các xã: Bình Long, Bình Mỹ, Bình Phú (huyện Bình Sơn); Tịnh Trà, Tịnh Sơn (Sơn Tịnh); Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thọ, Nghĩa Thắng, Nghĩa Trung, Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa); Đức Hiệp, Đức Phú (Mộ Đức); Nghĩa An, Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi); Phổ Thuận (Đức Phổ); An Hải (Lý Sơn); Ba Động (Ba Tơ); Trà Bình (Trà Bồng).

Năm 2019, tỉnh phấn đấu có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm: Bình Khương, Bình Thanh Tây, Bình Thạnh, Bình Hiệp, Bình Phước (huyện Bình Sơn); Tịnh Hà, Tịnh Đông, Tịnh Phong (Sơn Tịnh); Đức Thắng, Đức Chánh, Đức Lợi, Đức Minh (Mộ Đức); Phổ Thạnh, Phổ Quang, Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Cường, Phổ Minh (Đức Phổ); Tịnh Hòa, Nghĩa Hà, Tịnh Ấn Đông (thành phố Quảng Ngãi); Long Sơn (Minh Long); Sơn Thành (Sơn Hà); An Vĩnh và An Bình (Lý Sơn).

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích