English Chủ Nhật, 21-07-2019, 03:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103305226
Đang online: 114

15 tỷ đồng thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn

Đăng ngày: 29/12/2018; 497 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2019 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.

Theo đó, từ nguồn kinh phí trên sẽ thực hiện các dự án chuyển tiếp trong năm 2019 như dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh); hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Đông Bình, xã Bình Chánh (Bình Sơn); hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Sơn Tây.

 

Khởi công mới dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hành Đức (Nghĩa Hành); nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Chánh (Mộ Đức); sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Phú, xã Tịnh Thiện (TP.Quảng Ngãi).

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích