English Thứ Tư, 27-03-2019, 04:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89901930
Đang online: 80

15 tỷ đồng thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn

Đăng ngày: 29/12/2018; 476 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2019 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.

Theo đó, từ nguồn kinh phí trên sẽ thực hiện các dự án chuyển tiếp trong năm 2019 như dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh); hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Đông Bình, xã Bình Chánh (Bình Sơn); hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Sơn Tây.

 

Khởi công mới dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hành Đức (Nghĩa Hành); nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Chánh (Mộ Đức); sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Phú, xã Tịnh Thiện (TP.Quảng Ngãi).

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 978/BGDĐT-TĐKT ngày 14/3/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, xem xét đề xuất đầu tư dự án cung cấp nước sạch kết hợp du lịch dịch vụ tại huyện đảo Lý Sơn của Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 25/2019/CV-SYS/KH ngày 19/3/2019; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 28/3/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích