English Thứ Tư, 23-01-2019, 17:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85755278
Đang online: 142

15 tỷ đồng thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn

Đăng ngày: 29/12/2018; 447 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2019 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.

Theo đó, từ nguồn kinh phí trên sẽ thực hiện các dự án chuyển tiếp trong năm 2019 như dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh); hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Đông Bình, xã Bình Chánh (Bình Sơn); hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Sơn Tây.

 

Khởi công mới dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hành Đức (Nghĩa Hành); nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Chánh (Mộ Đức); sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Phú, xã Tịnh Thiện (TP.Quảng Ngãi).

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích