English Thứ Ba, 16-07-2019, 03:14 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102685071
Đang online: 205
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

13 tàu cá hỗ trợ chi phí duy tu, sửa chữa định kỳ theo Nghị định 67

Đăng ngày: 05/12/2018; 159 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định​ phê duyệt danh sách chủ tàu đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí duy tu, sửa chữa định kỳ theo khoản 4 Điều 7 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Theo danh sách trên có 13 tàu vỏ thép có công suất từ 500-940CV hành nghề khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư dân các huyện Bình Sơn, Đức Phổ, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi được hỗ trợ chi phí duy tu, sửa chữa định kỳ theo khoản 4 Điều 7 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Quyết định trên là cơ sở để các chủ tàu đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí duy tu, sửa chữa định kỳ gửi cơ quan thẩm quyền thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ cho chủ tàu theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, thực hiện Công văn số 1599/BXD-QLN ngày 09/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 1583/BXD-KHTC ngày 08/7/2019 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1509/BXD-QLN ngày 28/6/2019 về việc thực hiện Nghị định số 101/2015/NQ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1586/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích