English Thứ Hai, 17-02-2020, 17:48 (GMT+7)
 
Tin nổi bật

Năm 2020: Phấn đấu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tăng trưởng 11%

Đăng ngày: 14-02-2020; 335 lần đọc

Năm 2020, Quảng Ngãi đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 140 ngàn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019 – theo Kế hoạch​ phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Năm 2020, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu như: Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) toàn ngành đạt 140.379 tỷ đồng, trong đó giá trị SXCN của sản phẩm lọc hóa dầu đạt 79.255 tỷ đồng, giảm 13,3%; giá trị SXCN không có sản phẩm lọc hóa dầu đạt 61.124 tỷ đồng, tăng 74,5% so với năm 2019.

 

Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm từ 54 - 55% trong tổng GRDP của tỉnh. So với năm 2019, kim ngạch xuất khẩu công nghiệp đạt 1.000 triệu USD, tăng 28,2% và kim ngạch nhập khẩu công nghiệp đạt 1.240 triệu USD, tăng 44,2%.

 

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định nhiệm vụ trọng tâm, chủ động thực hiện các nhiệm vụ về đẩy mạnh phát triển công nghiệp đã được UBND tỉnh giao cho cơ quan, địa phương, đơn vị đảm bảo về chất lượng công việc, tiến độ kế hoạch.

 

nb2-14022020.jpg
Dự án Hòa Phát – Dung Quất đưa công nghiệp Quảng Ngãi phát triển

Thực hiện tốt các cam kết, đồng hành hỗ trợ các nhà đầu tư

 

Về giải pháp cụ thể, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020; đánh giá nhiệm vụ tham mưu cắt giảm mạnh thủ tục hành chính không phù hợp, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất. Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các Hiệp, Hội ngành hàng đang hoạt động liên quan đến sản xuất công nghiệp trên địa bàn nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả mô hình “cà phê doanh nhân” định kỳ hàng tháng; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó, tập trung đối thoại theo chuyên đề như thuế, hải quan, môi trường, đất đai,…; Thực thi cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án đã cấp phép sớm đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh.

 

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tích cực phối hợp với các Bộ, ngành và các nhà đầu tư thực hiện dự án khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các dự án điện khí tại Khu kinh tế Dung Quất. Tiếp tục tập trung hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai xây dựng các dự án có quy mô lớn, dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án Khu đô thị - công nghiệp Dung Quất ... Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan triển khai thực hiện dự án.

 

Sở Công Thương triển khai kế hoạch thực hiện phát triển công nghiệp và Chương trình xúc tiến thương mại, Chương trình khuyến công năm 2020. Hỗ trợ, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; thực hiện có hiệu quả thông tin, dự báo thị trường, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thủy điện, điện mặt trời, điện khí.

nb3-14022020.jpg

 

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển công nghiệp

 

Sớm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển công nghiệp. Cùng với đó là đào tạo nguồn nhân lực quản trị doanh nghiệp, nguồn lao động chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp.

 

Ngoài ra, nâng cao hiêu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công nghiệp, bảo vệ môi trường trong quản lý công nghiệp; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất lao động; đẩy mạnh công tác khuyến công và xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp nông thôn, thúc đẩy sản xuất.

 

B.T