English Thứ Hai, 17-02-2020, 16:14 (GMT+7)
 
Kinh tế

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

Đăng ngày: 13-02-2020; 245 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoach số 17/K-UBND​ tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2020.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp tỉnh năm 2020 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

Làm cơ sở xem xét, lựa chọn các sản phẩm đạt giải cấp tỉnh để đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2020.

Đối tượng, điều kiện tham gia: sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất trực tiếp tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, có đăng ký kinh doanh theo quy định, bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở CNNT) và do chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn.

Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Sản phẩm tham gia bình chọn có khả năng sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

 

                                                                     V.N