English Thứ Hai, 24-02-2020, 22:14 (GMT+7)
 
Bạn đọc viết

Kinh nghiệm triển khai Chính quyền điện tử

Đăng ngày: 12-02-2020; 552 lần đọc

Theo Báo cáo tham luận do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trình bày tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban chỉ đạo xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử Bộ, ngành địa phương sáng ngày 12/2/2020, với mong muốn xây dựng Chính quyền điện tử, tỉnh An Giang kiến tạo, phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong những năm qua, tỉnh An Giang luôn quan tâm triển khai, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước.

Bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc. Tỉnh xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính.

Để phát huy hiệu quả các phần mềm ứng dụng và tạo điều kiện thuận lợi trong kết nối liên thông hệ thống; các hệ thống ứng dụng nền tảng và các hệ thống phần mềm ứng dụng có tính chất, tính năng giống nhau tại nhiều cơ quan, đơn vị, An Giang đang triển khai với mô hình dùng chung, như: hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống phần mềm một cửa điện tử; Phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành; Cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý Hộ kinh doanh cá thể, quản lý khám chữa bệnh …

Tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 Quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử, tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, nhiều sở, ngành và UBND huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh và doanh nghiệp bưu chính để triển khai. Kết quả triển khai Quyết định 42/2012/QĐ-UBND đạt 650.000 kết quả nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Một số kết quả bước đầu của An Giang trong xây dựng chính quyền điện tử đến nay là: Tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 97%. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 45%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 34%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 41,5%; mức độ 4 đạt tỷ lệ 75,8%. Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 81,2%; Tỉ lệ giữa số hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm của các TTHC đạt 20,1%; Tỷ lệ giữa số hồ sơ đã được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích so với tổng số hồ sơ đã trả kết quả giải quyết trong năm đạt 40,6%. Kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa của tỉnh, với các hệ thống chuyên ngành của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và dữ liệu chuyên ngành của tỉnh thông qua trục liên thông của tỉnh.

 

VQH