English Thứ Năm, 30-01-2020, 00:12 (GMT+7)
 
Pháp luật

Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn các sự kiện lớn của đất nước và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

Đăng ngày: 02-12-2019; 116 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đồng thời, tích cực tham gia, phối hợp cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; tập trung đẩy mạnh  phòng​ ngừa xã hội, thực hiện công tác tuyên truyền đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cải tạo người phạm tội, vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tại gia đình và cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Vương Minh