English Thứ Năm, 30-01-2020, 00:14 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng ngày: 29-11-2019; 280 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có các quyết định công nhận các xã: Bình Phước, Bình Thành Tây (huyện Bình Sơn), Tịnh Đông, Tịnh Hà, Tnh Phong (huyện Sơn Tịnh) đạt chuẩn nông thôn mới 2019.

Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 59/164 xã (36%) và một huyện đạt chuẩn nông thôn mới và dự kiến cuối năm 2019 sẽ có ​80/164 xã đạt chuẩn nông thôn mới (48,8%), hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2016-2020 theo chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

P.V