English Thứ Năm, 30-01-2020, 00:25 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Hỗ trợ kinh phí cho huyện Trà Bồng duy tu bảo dưỡng hệ thống nước sinh hoạt

Đăng ngày: 29-11-2019; 328 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phân bổ kinh phí từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn năm tài khóa 2016 cho UBND huyện Trà Bồng thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135.

Cụ thể, Hệ thống nước sinh hoạt tổ 1, thôn Nước Nia, xã Trà Bùi hơn 202 triệu đồng. Hệ thống nước sinh hoạt tổ 2, thôn Băng, xã Trà Hiệp 200 triệu đồng.

 

T.D