English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:13 (GMT+7)
 
Kinh tế

Giải quyết kịp thời, nhanh gọn các thủ tục hành chính đối với dự án bất động sản

Đăng ngày: 28-11-2019; 461 lần đọc

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 10765/VPCP-CN ngày 22/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án bất động sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp để giải quyết kịp thời, nhanh gọn, dứt điểm các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện dự án đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

Theo Công văn số 10765/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghi​ên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng…để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong các trình tự, thủ tục thực hiện quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, giao đất, cho thuê đất đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Đồng thời, tiếp tục rà soát các luật khác để đưa vào Chương trình  xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong giai đoạn sau năm 2020.

 

B.T