English Thứ Năm, 30-01-2020, 01:19 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Danh mục các điểm địa chất cần quản lý, bảo vệ trong khu vực đang lập hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh

Đăng ngày: 28-11-2019; 385 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất danh mục​ các điểm di sản địa chất cần quản lý, bảo vệ trong khu vực đang lập hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh để đệ trình UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh việc xâm hại đến các di sản địa chất đang được lập hồ sơ theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số  18/CT-UBND ngày 27/11/2019 về tăng cường công tác quản lý di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

                                                                             H.N