English Chủ Nhật, 23-02-2020, 15:27 (GMT+7)
 
Văn hóa - Xã hội

Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Đăng ngày: 28-11-2019; 167 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phân bổ trên 12 tỷ đồng cho các huyện, thành phố thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. 

Cụ thể, quý III năm 2019 là 37.547 hộ, quý​ IV năm 2019 là 37.875 hộ. Mức hỗ trợ là 165.000 đồng/hộ/quý.

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch và chính quyền cấp dưới tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, chi trả, thanh, quyết toán kinh phí và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.

 

                                                                  V.N