English Thứ Năm, 30-01-2020, 01:08 (GMT+7)
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo liên quan công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt

Đăng ngày: 28-11-2019; 398 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao UBND các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ yêu cầu.

Đồng thời, làm việc cụ thể với Ban Quản lý dự án 85 để cung cấp hồ sơ có liên quan và có kế hoạch bàn giao mặt bằng theo tiến độ thi công; trên cơ sở đó, báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và cam kết thời hạn bàn giao mặt bằng.

 

Trong quá trình thực hiện phải chủ động xử lý theo thẩm quyền, nếu gặp vướng mắc vượt thẩm quyền thì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Ban Quản lý dự án 85 có trách nhiệm chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan, khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án và phối hợp với UBND huyện: Bình Sơn, Mộ Đức để thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương giải quyết các vướng mắc khi UBND các huyện đề nghị, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

                                                                        V.N