English Chủ Nhật, 26-01-2020, 20:03 (GMT+7)
 
Khoa học Công nghệ và Môi trường

Chủ trương cập nhật bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi

Đăng ngày: 27-11-2019; 193 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ thống nhất cập nhật bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi để đảm bảo thống nhất với bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo thuyết minh Phương án quy hoạch sử dụng đất trong Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi.

UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các bất cập, vướng mắc trong việc lập bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi để cập nhật cho phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát việc cập nhật và tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi theo quy định.

 

                                                                V.N