English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:15 (GMT+7)
 
Kinh tế

Rà soát dự án điện năng lượng mặt trời trong hồ chứa thủy lợi

Đăng ngày: 26-11-2019; 285 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan rà soát việc thực hiện đối với dự án điện năng lượng mặt trời trong phạm vi bảo vệ hồ chứa thủy lợi (nếu có) đã được và chuẩn bị cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8502/BNN-TCTL ngày 13/11/2019; báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

                                                           V.N